STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
97091 Phụ kiện máy truyền dịch TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES CPV013a/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH C.P.V Còn hiệu lực
16/07/2019

97092 Phụ kiện máy truyền dịch TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH XUÂN VY 120-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN NIPON CORPORATION TẠI TP. HỒ CHÍ MINH Còn hiệu lực
03/02/2020

97093 Phụ kiện Máy truyền dịch tốc độ cao Belmont RI-2: - Bình chứa máu 3 lít (rỗng) - Bộ dây truyền dịch dùng 1 lần - Bộ dây truyền dịch bệnh nhân kép - Bộ dây truyền dịch bệnh nhân mở rộng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ - KHOA HỌC KỸ THUẬT VIỆT TÂN 16-VT/2023/PLTTBYT Đã thu hồi
16/06/2023

97094 Phụ kiện Máy truyền dịch tốc độ cao Belmont RI-2: - Bình chứa máu 3 lít (rỗng) - Bộ dây truyền dịch dùng 1 lần - Bộ dây truyền dịch bệnh nhân kép - Bộ dây truyền dịch bệnh nhân mở rộng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ - KHOA HỌC KỸ THUẬT VIỆT TÂN 16-VT/2023/PLTTBYT Còn hiệu lực
19/06/2023

97095 Phụ kiện máy X quang: Tủ điều khiển phát tia X của máy X-quang kèm phụ kiện: - Bảng điều khiển - Cáp từ bảng điều khiển tới tủ phát tia X của máy X-Quang - Cáp từ tủ phát tia X của máy X-Quang tới workstation TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 16621CN/190000014/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Bách Việt Còn hiệu lực
01/03/2021

97096 Phụ kiện máy đo áp lực động mạch vành TTBYT Loại D VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 294-EIMI/2019/170000141/PCBPL-BYT Công ty TNHH 4-Life Việt Nam Còn hiệu lực
03/03/2020

97097 Phụ kiện máy đo chức năng hô hấp - Bộ chuyển đổi đường khí TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN Y KHOA NQ 27/2022/170000294/PCBMB-HCM Còn hiệu lực
13/09/2022

97098 Phụ kiện máy đo nhịp tim thai bằng siêu âm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUÂN VY 132-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị y tế Y Nhật Còn hiệu lực
27/08/2019

97099 Phụ kiện máy đo nhịp tim thai bằng siêu âm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUÂN VY 104-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN NIPON CORPORATION TẠI TP. HỒ CHÍ MINH Còn hiệu lực
03/02/2020

97100 Phụ kiện máy đo thính lực – Đầu dò TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT OLYMPIC 149-DVPL/170000144/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THÍNH HỌC AN KHANG Còn hiệu lực
18/08/2020