STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
97141 Ống thông dùng trong can thiệp tim mạch TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM 0078/PCBPL-BSVN Công ty TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
05/03/2021

97142 Ống thông dùng trong can thiệp tim mạch TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM 0141/PCBPL-BSVIETNAM Công ty TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
22/03/2021

97143 Ống thông dùng trong can thiệp tim mạch TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM 0032/PCBPL-BYT Công ty TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
22/03/2021

97144 Ống thông dùng trong can thiệp tim mạch TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM 0065/PCBPL-BSVN Công ty TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
30/08/2021

97145 Ống thông dùng trong can thiệp tim mạch TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021580DC/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIÊN VIỆT Còn hiệu lực
22/11/2021

97146 Ống thông dùng trong can thiệp tim mạch TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021580DC/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIÊN VIỆT Còn hiệu lực
22/11/2021

97147 Ống thông dùng trong can thiệp tim mạch TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM 0049/PCBPL-BYT Công ty TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
12/12/2021

97148 Ống thông dùng trong can thiệp tim mạch TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM 0050/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
13/09/2022

97149 Ống thông dùng trong can thiệp tim mạch TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM 0115/PCBPL-BSVN Còn hiệu lực
14/09/2022

97150 Ống thông dùng trong can thiệp tim mạch Berman Angiographic Balloon Catheter TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2018-034/170000052/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật Hoàng Lộc Đã thu hồi
28/06/2019