STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
97171 Phôi tiện máng chỉnh nha TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN SEADENT 20231214/SD/BPL2 Còn hiệu lực
21/12/2023

97172 Phôi tiện máng chỉnh nha TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN SEADENT 20231214/SD/BPL1 Còn hiệu lực
21/12/2023

97173 Phôi tròng kính bằng Plastic TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 232-EIMI/2020/200000001/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ATB Còn hiệu lực
08/10/2020

97174 Phôi trụ phục hình TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1731/170000074/ PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Đầu tư TPT Còn hiệu lực
25/08/2019

97175 Phôi trụ liên kết TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ABIPHA 00222/210000003/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
10/05/2022

97176 Phôi trụ liên kết TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ABIPHA 00222/210000003/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
10/05/2022

97177 Phôi trụ phục hình TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1012/170000074/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TMDV TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TPT MIỀN NAM Còn hiệu lực
02/01/2020

97178 Phôi trụ phục hình CMFit TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SAMSUN VINA 014/2023-VBPL/SSVN Còn hiệu lực
23/09/2023

97179 Phòng cách âm để đo thính lực (không có thiết bị) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT OLYMPIC 41-DVPL 170000144/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DAEWON PHARMACEUTICAL Còn hiệu lực
29/06/2019

97180 Phòng cách ly áp lực âm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 480/21/170000116/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THANH HẢI AN Còn hiệu lực
28/07/2021