STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
97181 Ống thông JJ TTBYT Loại B VIỆN TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ 187/170000001/PCBPL-BYT (2018) Còn hiệu lực
24/08/2022

97182 Ống thông JJ TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ A&G VIỆT NAM 130623/PL-AG Còn hiệu lực
13/06/2023

97183 Ống thông JJ TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ A&G VIỆT NAM 141023/PL-AG Còn hiệu lực
14/10/2023

97184 Ống thông JJ (Kèm dây dẫn đường) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1152/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ A&G VIỆT NAM Còn hiệu lực
28/09/2020

97185 Ống thông JJ (kèm dây dẫn đường) TTBYT Loại B VIỆN TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ 187/170000001/PCBPL-BYT (2018) Còn hiệu lực
24/08/2022

97186 Ống thông JJ (Ureteral Stent Set) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ACCUTECH VIỆT NAM 06122/PL-ACT Còn hiệu lực
08/07/2022

97187 Ống thông kèm bình dẫn lưu phổi các cỡ. TTBYT Loại B CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN Y TẾ BÌNH MINH 10/170000166/ PCBPL-BYT. CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN Y TẾ BÌNH MINH Còn hiệu lực
14/01/2021

97188 Ống thông kèm bóng chụp xoang tĩnh mạch vành TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM 0247/PCBPL-BSVIETNAM Còn hiệu lực
29/07/2022

97189 Ống thông kèm bóng tạo hình mạch vành (PTCA) TTBYT Loại D CÔNG TY CP DƯỢC VÀ THIẾT BỊ Y TẾ NAM HÀ 0304/NAMHA Còn hiệu lực
03/04/2024

97190 Ống thông kèm bóng tạo hình mạch vành (PTCA) TTBYT Loại D CÔNG TY CP DƯỢC VÀ THIẾT BỊ Y TẾ NAM HÀ 030402/NAMHA Còn hiệu lực
03/04/2024