STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
97241 Thước đo áp lực tĩnh mạch trung tâm TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 6/170000047/PCBPL-BYT Công ty TNHH B. Braun Việt Nam Còn hiệu lực
05/11/2019

97242 Thước đo áp lực tĩnh mạch trung tâm TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 1002/170000047/PCBPL-BYT Công ty TNHH B. Braun Việt Nam Còn hiệu lực
30/09/2021

97243 Thước đo áp lực tĩnh mạch trung tâm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ PHƯƠNG QUANG 0010-PQ/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
16/01/2023

97244 Thước đo áp lực tĩnh mạch trung tâm – CVP Manometer TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1698/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ASENAC Còn hiệu lực
05/11/2020

97245 Thước đo bằng silicone TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1971/170000074/PCBPL-BYT Công ty TNHH đầu tư phát triển BNL Còn hiệu lực
29/12/2020

97246 Thước đo chiều cao TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH XUÂN VY 326-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Huỳnh Ngọc Còn hiệu lực
17/09/2019

97247 Thước đo chỉnh nha TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ORL 1459/170000077/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
14/06/2022

97248 Thước đo chỉnh nha - Khay lấy dấu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ THIỆN MINH 04200918 Công ty TNHH Thiết bị Y nha khoa Mạnh Đức Còn hiệu lực
26/08/2019

97249 Thước đo cung chỉnh nha TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1125/170000074/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Cung ứng Y tế Nha Phong Còn hiệu lực
19/01/2021

97250 Thước đo dùng cho MAGNEZIX® Pin TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 093-EIMI/2019/170000141/PCBPL-BYT VPĐD Hyphens Pharma Pte. Ltd. tại Hà Nội Còn hiệu lực
02/10/2019