STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
97251 Thiết bị trị liệu bằng ánh sáng Led Light TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ÂU Á 01/2023/KQPL-AA Còn hiệu lực
19/10/2023

97252 Thiết bị trị liệu bằng liệu pháp quang động PDT TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU THĂNG LONG 03/2022/PLTTBYT-TL Còn hiệu lực
04/04/2022

97253 Thiết bị trị liệu bằng liệu pháp quang động PDT TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU THĂNG LONG 04/2022/PLTTBYT-TL Còn hiệu lực
04/04/2022

97254 Thiết bị trị liệu bằng sóng siêu âm kèm phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y HỌC CÔNG NGHỆ TRUNG MỸ 1408/2022-PLTTBYT Còn hiệu lực
15/08/2022

97255 Thiết bị trị liệu bằng tia hồng ngoại (Đèn hồng ngoại) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ VÀ HÓA CHẤT VIỆT NAM 15/PLTBYT/2023 Còn hiệu lực
26/09/2023

97256 Thiết bị trị liệu bằng tia tử ngoại (Đèn tử ngoại) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ VÀ HÓA CHẤT VIỆT NAM 14/PLTBYT/2023 Còn hiệu lực
26/09/2023

97257 Thiết bị trị liệu bằng điện trường cao áp và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH NYOKO VIỆT NAM 092022/KQPL-NYOKO Còn hiệu lực
29/09/2022

97258 Thiết bị trị liệu chân không ngắt quãng TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP PHỤC HỒI CHỨC NĂNG 06/2022/PL_REHASO Còn hiệu lực
25/11/2022

97259 Thiết bị trị liệu cơ học TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 363-EIMI/2021/200000001/PCBPL-BYT Công ty TNHH thương mại dịch vụ phát triển Tấn Tài Còn hiệu lực
19/11/2021

97260 Thiết bị trị liệu cơ học dạng xe đạp TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ SƠN PHÁT 001/SP/2018/180000003/PCBPL-BYT Công ty cổ phần khoa học công nghệ Sơn Phát Còn hiệu lực
03/06/2019