STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
97331 Phụ kiện xả thải tự động dùng cho máy lọc máu liên tục TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 2230/170000074/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
30/05/2022

97332 Phụ kiện xả thải tự động dùng cho máy PrisMax TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 2062/170000074/PCBPL-BYT Công ty TNHH Baxter Việt Nam Healthcare Còn hiệu lực
10/08/2020

97333 Phụ kiện y tế dùng một lần TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2933 PL-TTDV/170000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH NTI VINA Còn hiệu lực
11/09/2019

97334 Phụ kiện đầu lấy vôi (cao) răng bằng kim loại TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 172/MED0818/ CÔNG TY TNHH DENTSPLY SIRONA VIỆT NAM Còn hiệu lực
21/10/2019

97335 Phụ kiện đi kèm TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ KHẢI VINH 0076/170000058/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂM HỢP Đã thu hồi
15/01/2021

97336 Phụ kiện đi kèm TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN ACCUTECH VIỆT NAM 00822/ACT Đã thu hồi
24/01/2022

97337 Phụ kiện đi kèm TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN ACCUTECH VIỆT NAM 00922/ACT Còn hiệu lực
27/01/2022

97338 Phụ kiện đi kèm TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN ACCUTECH VIỆT NAM 00123/PL-ACT Còn hiệu lực
05/01/2023

97339 Phụ kiện đi kèm TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN ACCUTECH VIỆT NAM 00323/PL-ACT Còn hiệu lực
04/04/2023

97340 Phụ kiện đi kèm TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN ACCUTECH VIỆT NAM 00823/PL-ACT Còn hiệu lực
31/07/2023