STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
97451 Phụ tùng monitor theo dõi bệnh nhân TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES CPV028/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH C.P.V Còn hiệu lực
16/07/2019

97452 Phụ tùng monitor theo dõi bệnh nhân TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES CPV025/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH C.P.V Còn hiệu lực
16/07/2019

97453 Phụ tùng monitor theo dõi bệnh nhân TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES CPV023/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH C.P.V Còn hiệu lực
16/07/2019

97454 Phụ tùng monitor theo dõi bệnh nhân TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES CPV022b/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH C.P.V Còn hiệu lực
16/07/2019

97455 Phụ tùng vật tư thay thế TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THIẾT BỊ Y TẾ KOINT VDK02-ML22/PLTTBYT Đã thu hồi
10/05/2022

97456 Phụ tùng vật tư thay thế TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THIẾT BỊ Y TẾ KOINT IEC01-KOINT22/PLTTBYT Còn hiệu lực
19/09/2022

97457 Phụ tùng đi kèm máy đốt lạnh cổ tử cung TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH XUÂN VY 109-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN NIPON CORPORATION TẠI TP. HỒ CHÍ MINH Còn hiệu lực
03/02/2020

97458 Phụ tùng, vật tư thay thế ống nội soi TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT MINH LONG IEC02-ML21/180000016/PCBPL-BYT Đã thu hồi
24/01/2022

97459 Phụ tùng, vật tư thay thế ống nội soi TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT MINH LONG IEC01/-ML22/PLTTBYT Còn hiệu lực
07/11/2022

97460 Phục hình trên implant TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VŨ GIA DENTAL LAB 2206/PLB/VGIP Còn hiệu lực
23/06/2022