STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
97461 Ống thông mở khí quản 2 nòng Rota-Trach các số TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2393/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ TÂN ĐẠI THÀNH Còn hiệu lực
17/11/2021

97462 Ống thông mở rộng dùng trong can thiệp mạch vành TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2020-144/170000052/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Thương mại Tâm Hợp Còn hiệu lực
19/08/2020

97463 Ống thông mở rộng dùng trong can thiệp mạch vành TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2020-144/170000052/PCBPL-BYT-GIAHAN01 Còn hiệu lực
26/10/2022

97464 Ống thông mở thận qua da có bóng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210423 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ IPS Còn hiệu lực
25/06/2021

97465 Ống thông mở thận ra da các size TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT OLYMPIC 65-DVPL/170000144/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT Y TẾ M.D.T Còn hiệu lực
28/06/2019

97466 Ống thông mở đường can thiệp mạch máu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM 0069/PCBPL-BSVN Công ty TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
22/03/2021

97467 Ống thông mở đường can thiệp mạch máu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM 0179/PCBPL-BSVIETNAM Còn hiệu lực
20/01/2022

97468 Ống thông mở đường can thiệp mạch máu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM 0179-1/PCBPL-BSVIETNAM Còn hiệu lực
07/03/2024

97469 Ống thông mở đường can thiệp tim mạch ngoại biên TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT VIỆT-THÁI IDSHCM109-VT/170000063/PCBPL-BYT Công ty TNHH IDS Medical Systems Việt Nam Còn hiệu lực
14/07/2021

97470 Ống thông mở đường dài TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20200363 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH SANG THU Còn hiệu lực
25/06/2020