STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
97491 Phụ kiện ống đồng y tế TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2421A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
15/03/2022

97492 Phụ kiện ống đồng y tế TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2419A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
15/03/2022

97493 Phụ kiện phục hình (phụ lục 1 đính kèm) TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3518-4 PL-TTDV Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển An Khang Còn hiệu lực
01/08/2021

97494 Phụ kiện sử dụng cho Máy đo đông máu, bao gồm: Cuvettes Bóng sắt TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1787/170000074/ PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại và Kỹ thuật Tràng An Còn hiệu lực
05/10/2019

97495 Phụ kiện sử dụng kèm máy đo áp lực niệu động TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE 030/170000006/PCBPL-BYT Công ty TNHH Công nghệ An Pha Còn hiệu lực
05/03/2020

97496 Phụ kiện sử dụng kèm máy đo áp lực niệu động TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE 030/170000006/PCBPL-BYT Công ty TNHH Công nghệ An Pha Còn hiệu lực
05/03/2020

97497 Phụ kiện sử dụng trên thiết bị ELITe InGenius – Túi rác TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT OLYMPIC 152-DVPL/170000144/PCBPL-BYT CÔNG TY CỐ PHẦN KỸ NGHỆ VÀ CÔNG NGHỆ CUỘC SỐNG Còn hiệu lực
19/08/2020

97498 Phụ kiện sử dụng trên thiết bị ELITe InGenius – Túi rác TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT OLYMPIC 182-DVPL/170000144/PCBPL-BYT CÔNG TY CỐ PHẦN KỸ NGHỆ VÀ CÔNG NGHỆ CUỘC SỐNG Còn hiệu lực
14/12/2020

97499 Phụ kiện thay thế dùng cho monitor theo dõi bệnh nhân, máy điện tim TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DHT Số:02/2022-PL-DHT Còn hiệu lực
17/09/2022

97500 Phụ kiện thay thế hàng năm dùng cho máy xét nghiệm dị ứng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC PHÚC 6102021-ĐP/180000023/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
08/08/2023