STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
97501 Thủy tinh thể nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021538/170000164/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
09/08/2022

97502 Thủy tinh thể nhân tạo TTBYT Loại C HỘ KINH DOANH CỬA HÀNG TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH AN 158/2022/PL-BA Còn hiệu lực
15/08/2022

97503 Thủy tinh thể nhân tạo TTBYT Loại C HỘ KINH DOANH CỬA HÀNG TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH AN 168/2022/PL-BA Còn hiệu lực
17/08/2022

97504 Thuỷ tinh thể nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NHẬT HÀ 01/2022/NHATHA Còn hiệu lực
05/09/2022

97505 Thủy tinh thể nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 77821CN/190000014/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
14/09/2022

97506 Thủy tinh thể nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 77821CN/190000014/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
14/09/2022

97507 Thủy tinh thể nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG 402/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
30/09/2022

97508 Thủy tinh thể nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ANH HUY PL01/10-2022/AHM Còn hiệu lực
07/10/2022

97509 Thủy tinh thể nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH HT HEALTHCARE 1410/2022/KQPL-OPH Còn hiệu lực
14/10/2022

97510 Thủy tinh thể nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MINH TUỆ 008/MT-KQPLTTBYT/2022 Đã thu hồi
20/10/2022