STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
97521 Ống thông tiểu 2 nhánh số TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT NGUYỄN LÂM 02NL-YU/ I 70000009/PLTBYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MAI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT NGUYỄN LÂM Còn hiệu lực
29/06/2019

97522 Ống thông tiểu 2 nhánh số TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT NGUYỄN LÂM 02NL-YU/ I 70000009/PLTBYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MAI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT NGUYỄN LÂM Còn hiệu lực
29/06/2019

97523 Ống thông tiểu 2 nhánh van cao su TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT VIỆT THÀNH 23/1900000002/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Đất Việt Thành Đã thu hồi
30/08/2021

97524 Ống thông tiểu 2 nhánh van cao su TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT VIỆT THÀNH 23/19000002/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
09/06/2022

97525 Ống thông tiểu 2 nhánh van cao su TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT VIỆT THÀNH 79/19000002/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
04/04/2023

97526 Ống thông tiểu 2 nhánh, các cỡ TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1752/170000074/ PCBPL-BYT Công ty TNHH Trang thiết bị và Vật tư Kỹ thuật RQS Còn hiệu lực
25/08/2019

97527 Ống Thông Tiểu 2 Nhánh/ 3 Nhánh TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 97521CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ QUÂN KHOA Đã thu hồi
29/11/2021

97528 Ống Thông Tiểu 2 Nhánh/ 3 Nhánh TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 97521CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ QUÂN KHOA Còn hiệu lực
30/11/2021

97529 Ống thông tiểu 2 nhánh/ 3 nhánh/ bóng lớn TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH AMETHYST MEDICAL VIỆT NAM 042022/AME-PCBPL-BYT Còn hiệu lực
02/08/2022

97530 Ống thông tiểu 2 nòng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT VIỆT-THÁI 654-VT/170000063/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM Còn hiệu lực
28/02/2020