STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
97551 Ống thông niệu quản TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN HTP VIỆT NAM 14/KQPLHTP Còn hiệu lực
24/08/2023

97552 Ống thông niệu quản TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ OLYMPUS VIỆT NAM 2601/2022/PCBPL-OVN Còn hiệu lực
04/09/2023

97553 Ống thông niệu quản TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ A&G VIỆT NAM 141023/PL-AG Còn hiệu lực
14/10/2023

97554 Ống thông niệu quản TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEDITEX VIỆT NAM 003/024-MED/PLTBYT/Aster-UC Còn hiệu lực
22/01/2024

97555 Ống thông niệu quản TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH Y TẾ VINDRAY 1007/CV Còn hiệu lực
07/02/2024

97556 Ống thông niệu quản TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VẬT TƯ KỸ THUẬT VÀ XÂY DỰNG MINH PHÚ 01/ASTER-BPL Còn hiệu lực
03/04/2024

97557 Ống thông niệu quản TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KHẢ LỘC 04/2024/KQPL-KL Còn hiệu lực
16/04/2024

97558 ỐNG THÔNG NIỆU QUẢN TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THÔNG MINH HOÀNG HÀ 09052024/HHA-PLTTBYT Còn hiệu lực
10/05/2024

97559 Ống thông niệu quản TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ 27/BPL/2024 Còn hiệu lực
20/05/2024

97560 Ống thông niệu quản TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI THĂNG LONG QUỐC TẾ 13.2024/PL-TLQT Còn hiệu lực
13/06/2024