STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
97561 Ống thông niệu quản TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ 27/BPL/2024 Còn hiệu lực
20/05/2024

97562 Ống thông niệu quản TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI THĂNG LONG QUỐC TẾ 13.2024/PL-TLQT Còn hiệu lực
13/06/2024

97563 Ống thông niệu quản loại 2 đầu J, có dây dẫn đường TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT Y TẾ M.D.T 07/24-MDT/PL Còn hiệu lực
26/01/2024

97564 Ống thông niệu quản loại 2 đầu J, không dây dẫn đường TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT Y TẾ M.D.T 04/23-MDT/PL Còn hiệu lực
28/12/2023

97565 Ống thông niệu quản (Ureteral Catheter) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181428 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HD Còn hiệu lực
15/01/2021

97566 Ống thông niệu quản 2 nòng (Dual Lumen Ureteral Catheters TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ COLNEPH 0192 PL-COLNEPH/ 190000025/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH MINH Còn hiệu lực
28/04/2020

97567 Ống thông niệu quản 6 mắt đầu thẳng dạng đầu sáo TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES TA023b/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TOÀN ÁNH Còn hiệu lực
18/12/2019

97568 Ống thông niệu quản Adapter TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 462/170000074/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐẠI DƯƠNG Còn hiệu lực
27/07/2020

97569 Ống thông niệu quản các size TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT OLYMPIC 120-DVPL/170000144/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT Y TẾ M.D.T Còn hiệu lực
18/06/2020

97570 Ống thông niệu quản có bóng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210422 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ IPS Còn hiệu lực
25/06/2021