STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
97571 Ống thông niệu đạo 2 vòi các size TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT OLYMPIC 64-DVPL/170000144/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT Y TẾ M.D.T Còn hiệu lực
28/06/2019

97572 Ống thông niệu đạo 3 vòi các size TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT OLYMPIC 59-DVPL/170000144/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT Y TẾ M.D.T Còn hiệu lực
28/06/2019

97573 Ống thông niệu đạo các loại dùng trong y tế (thăm khám) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES CG002c/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ CHÂU GIANG Còn hiệu lực
16/07/2019

97574 Ống thông niệu quản; Ống thông thận; Foley ; Ống dẫn niệu quản; Dây dẫn Guidewire; Rọ bắt sỏi; Bộ mở thận qua da đâm trực tiếp; Bộ mở bàng quang qua da; Ống súc rửa bàng quang TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TOÀN ÁNH 1608/2022/CV-TA Còn hiệu lực
26/01/2024

97575 Ống thông nội khí quản có bóng TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018194 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SHRIRO (VIỆT NAM) Còn hiệu lực
19/07/2019

97576 Ống thông nối dài dùng trong can thiệp mạch TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT PHÚC TÍN 09-2023/PL-PT Còn hiệu lực
13/03/2023

97577 Ống thông nội khí quản TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN 022 PL-TT/170000132/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN Còn hiệu lực
10/07/2019

97578 Ống thông nội khí quản TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2119/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật Hoàng Lộc Còn hiệu lực
08/01/2021

97579 Ống thông nội khí quản TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2119/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật Hoàng Lộc Còn hiệu lực
08/01/2021

97580 Ống thông nội khí quản TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2119/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật Hoàng Lộc Còn hiệu lực
08/01/2021