STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
97621 Thiết bị trị liệu cơn đau cấp và mãn tính bằng sóng vô tuyến tần số 448kHz INDIBA® OKTO TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3805 PL-TTDV CÔNG TY TNHH IONIAGA VIỆT NAM Còn hiệu lực
08/06/2021

97622 Thiết bị trị liệu da TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ VÀ HÓA CHẤT VIỆT NAM 03/PLTBYT/2022 Còn hiệu lực
01/03/2023

97623 Thiết bị trị liệu da bằng đèn LED TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2988 PL Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Inamed Còn hiệu lực
11/12/2019

97624 Thiết bị trị liệu da bằng đèn LED (model: Bellalux Lite) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VINAMED 20221209/BINHMINH/PCBPL-BYT Đã thu hồi
09/12/2022

97625 Thiết bị trị liệu da bằng đèn LED (model: Bellalux/ Bellalux Lite) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VINAMED 20221222/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
23/12/2022

97626 Thiết bị trị liệu da vi kim RF TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y HỌC CÔNG NGHỆ TRUNG MỸ 11042/2023-PLTTBYT Còn hiệu lực
15/04/2023

97627 Thiết bị trị liệu giấc ngủ TTBYT Loại B CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN Y TẾ BÌNH MINH 94/170000166/ PCBPL-BYT Còn hiệu lực
05/05/2022

97628 Thiết bị trị liệu giảm đau băng tia hồng ngoại TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ SƠN PHÁT 016/SP/2021/180000003/PCBPL-BYT Công ty Cp khoa học công nghệ Sơn Phát Còn hiệu lực
02/07/2021

97629 Thiết bị trị liệu giảm đau bằng tia hồng ngoại TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ SƠN PHÁT 017/SP/2021/180000003/PCBPL-BYT Công ty Cp khoa học công nghệ Sơn Phát Còn hiệu lực
07/07/2021

97630 Thiết bị trị liệu hồng ngoại TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 197/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED Còn hiệu lực
09/10/2020