STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
97631 Phụ tùng máy theo dõi bệnh nhân. TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES CPV036/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH C.P.V Còn hiệu lực
16/07/2019

97632 Phụ tùng máy thở & máy gây mê giúp thở TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH C.P.V 01/PCBPL/CPV-REVENT Còn hiệu lực
22/03/2024

97633 Phụ tùng máy đo loãng xương TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH C.P.V 001/2022/PCBPL/CPV-MEDILINK Còn hiệu lực
17/08/2022

97634 Phụ tùng máy đo loãng xương TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH C.P.V 002/PCBPL/CPV-MEDILINK Còn hiệu lực
14/04/2023

97635 Phụ tùng máy đo loãng xương toàn thân TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH C.P.V 01/PCBPL/CPV-APELEM Còn hiệu lực
23/10/2023

97636 Phụ tùng monitor theo dõi bệnh nhân TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES CPV028/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH C.P.V Còn hiệu lực
16/07/2019

97637 Phụ tùng monitor theo dõi bệnh nhân TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES CPV025/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH C.P.V Còn hiệu lực
16/07/2019

97638 Phụ tùng monitor theo dõi bệnh nhân TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES CPV023/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH C.P.V Còn hiệu lực
16/07/2019

97639 Phụ tùng monitor theo dõi bệnh nhân TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES CPV022b/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH C.P.V Còn hiệu lực
16/07/2019

97640 Phụ tùng vật tư thay thế TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THIẾT BỊ Y TẾ KOINT VDK02-ML22/PLTTBYT Đã thu hồi
10/05/2022