STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
97651 Ống thông siêu nhỏ sử dụng trong can thiệp mạch vành TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181025 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM KIM THÔNG Còn hiệu lực
12/04/2020

97652 Ống thông silicone dẫn lưu hậu môn / All silicone MIT Drain TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VIỆT NAM CREATE MEDIC CVPL-2304 Đã thu hồi
02/08/2023

97653 Ống thông silicone dẫn lưu hậu môn / All silicone MIT Drain TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VIỆT NAM CREATE MEDIC CVPL-2304-1 Còn hiệu lực
03/08/2023

97654 Ống thông Silicone nuôi ăn dạ dày qua da kiểu bóng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VIỆT NAM CREATE MEDIC 08-VCPL20 CÔNG TY TNHH VIỆT NAM CREATE MEDIC Đã thu hồi
25/03/2020

97655 Ống thông silicone nuôi ăn dạ dày qua da kiểu bóng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VIỆT NAM CREATE MEDIC 05-VCPL21 CÔNG TY TNHH VIỆT NAM CREATE MEDIC Còn hiệu lực
20/04/2021

97656 Ống thông Silicone nuôi ăn dạ dày qua da kiểu bóng (Loại Standard) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1976/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH VIỆT NAM CREATE MEDIC Còn hiệu lực
02/12/2020

97657 Ống thông silicone nuôi ăn dạ dày qua da kiểu bóng / All Silicone Gastrostomy Balloon Catheter TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VIỆT NAM CREATE MEDIC 18-VCPL20 CÔNG TY TNHH VIỆT NAM CREATE MEDIC - CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH Còn hiệu lực
18/04/2020

97658 Ống thông silicone nuôi ăn đường mũi - dạ dày - hỗng tràng / 3 Way Naso G-J Tube TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VIỆT NAM CREATE MEDIC 05_VBPL23 Đã thu hồi
25/07/2023

97659 Ống thông Silicone nuôi ăn đường mũi - dạ dày - hỗng tràng / Naso G-J Tube TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ORL 1592/170000077/PCBPL-BYT. CÔNG TY TNHH VIỆT NAM CREATE MEDIC - CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH Còn hiệu lực
02/03/2020

97660 Ống thông Silicone nuôi ăn đường mũi-dạ dày-hỗng tràng /3 Way Naso G-J Tube TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VIỆT NAM CREATE MEDIC 08_VCPL23 Đã thu hồi
27/07/2023