STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
97721 Ống thông tiêu huyết khối, tiêu sợi huyết TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ THIỆN MINH 03280817 Công ty TNHH Dược phẩm và Thiết bị Y tế Long Bình Còn hiệu lực
08/08/2019

97722 Ống thông tiêu huyết khối, tiêu sợi huyết TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ THIỆN MINH 01211117 Công ty TNHH Dược phẩm và TBYT Long Bình Còn hiệu lực
20/08/2019

97723 Ống thông tiểu không bóng TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018191 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SHRIRO (VIỆT NAM) Còn hiệu lực
19/07/2019

97724 Ống thông tiểu kim loại dùng cho nữ, charr 14 15cm / Catheter f. Women, cvd., 14 ch, 15 cm TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ CÁT VÂN SA 182/170000126/PCBPL-BYT Công ty TNHH Quốc Tế Cát Vân Sa Còn hiệu lực
01/10/2021

97725 Ống thông tiểu latex 1 nhánh - Latex Nelaton Catheter TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ADK 61/170000149/PCBPL-BYT Công ty TNHH Sewoon Medical Vina Còn hiệu lực
04/02/2021

97726 Ống thông tiểu một nhánh TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VÀ HÓA CHẤT HOÀNG PHƯƠNG 22/170000106/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
19/08/2023

97727 Ống thông tiểu nelaton TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT VIỆT-THÁI 654-VT/170000063/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM Còn hiệu lực
28/02/2020

97728 Ống thông tiểu nelaton TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT VIỆT THÀNH 23/1900000002/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Đất Việt Thành Đã thu hồi
30/08/2021

97729 Ống thông tiểu ngắt quăng TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 01/2024/VKĐ Còn hiệu lực
26/03/2024

97730 Ống thông tiểu phủ silicone TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ TÂM Y 001-TAMY/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
26/12/2022