STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
97721 Thiết bị điều trị sử dụng công nghệ vi sóng và Kim đốt nhiệt sử dụng công nghệ vi sóng TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ Y TẾ CHÂU THÀNH 01-12 Còn hiệu lực
29/12/2022

97722 Thiết bị điều trị tăng tiết nhiều mồ hôi TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2343 PL-TTDV/170000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU THĂNG LONG Còn hiệu lực
10/07/2019

97723 Thiết bị điều trị từ trường TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 4820CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ PHÚ THÁI Còn hiệu lực
03/08/2020

97724 Thiết bị điều trị u xơ tiền liệt tuyến TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HÀ NỘI SPS 0021-SPSPL/170000129/PCBPL-BYT TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ LASER Đã thu hồi
16/04/2021

97725 Thiết bị điều trị u xơ tiền liệt tuyến TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HÀ NỘI SPS 0021-SPSPL/170000129/PCBPL-BYT TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ LASER Đã thu hồi
16/04/2021

97726 Thiết bị điều trị u xơ tiền liệt tuyến TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HÀ NỘI SPS 0021 - SPSPL/170000129/PCBPL-BYT TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ LASER Còn hiệu lực
02/07/2021

97727 Thiết bị điều trị u xơ tiền liệt tuyến TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HÀ NỘI SPS 0021/SPSPL/170000129/PCBPL-BYT TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ LASER Còn hiệu lực
09/07/2021

97728 Thiết bị điều trị và kích thích bằng điện từ trường TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ NHẬP KHẨU VIỆT NAM 04/2023/TBYTNKVN Đã thu hồi
18/04/2023

97729 Thiết bị điều trị và kích thích bằng điện từ trường TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ NHẬP KHẨU VIỆT NAM 04/2023/PL/TBYTNKVN Đã thu hồi
20/04/2023

97730 Thiết bị điều trị và phục hồi chức năng tình dục nam giới TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ DUY TƯỜNG 001PL/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
26/06/2023