STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
97731 Protein (Urine and CSF) Standard 2 g/L 1x3 mL TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1506/170000074/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị y tế Nghĩa Tín Còn hiệu lực
23/08/2019

97732 Protein Total Standard 7 g/dL 1x3 mL TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1506/170000074/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị y tế Nghĩa Tín Còn hiệu lực
23/08/2019

97733 Protocare TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ COLNEPH 0043PL-COLNEPH/190000025/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM MEPHARCO Đã thu hồi
22/02/2020

97734 ProVag Gel (Gel phụ khoa ProVag) TTBYT Loại A VIỆN TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ 30/170000001/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Dược Mỹ phẩm BIOMEDICO Còn hiệu lực
03/07/2019

97735 PRP ACCESS KIT (KIT tách huyết tương giàu tiểu cầu) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1644/170000074/ PCBPL-BYT Công ty TNHH Elypson Việt Nam Còn hiệu lực
08/07/2019

97736 PRP KIT TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUÂN VY 316-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công ty TNHH XNK Cuộc Sống Tươi Đẹp Còn hiệu lực
14/10/2019

97737 PRP KIT TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 305-EIMI/2019/170000141/PCBPL-BYT Công Ty TNHH XNK Cuộc Sống Tươi Đẹp Còn hiệu lực
06/04/2020

97738 PSA EIA 96 Tests TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1506/170000074/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị y tế Nghĩa Tín Còn hiệu lực
23/08/2019

97739 PSA Semi-quantitative Rapid Test TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MEDICON 59PL-MDC/170000053/PCBPL-BYT Công ty TNHH Medicon Còn hiệu lực
07/09/2019

97740 PSA Semi-quantitative Rapid Test TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MEDICON 198 PL-MDC/170000053/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
24/12/2022