STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
97751 Q-NRG+ TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 267-EIMI/2019/170000141/PCBPL-BYT Công ty TNHH Medisol Còn hiệu lực
08/04/2020

97752 QC1: ESR (Plus-sed auto tubes N-I N-II) 2x1.5 mL TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1506/170000074/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị y tế Nghĩa Tín Còn hiệu lực
23/08/2019

97753 QC2: ESR (Vacused by Linear tubes N-I N-II) 2x1.5 mL TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1506/170000074/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị y tế Nghĩa Tín Còn hiệu lực
23/08/2019

97754 QClamp PIK3CA Codon Specific Mutation Test (Test kiểm tra gen PIK3CA) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1137/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ SINH HỌC ỨNG DỤNG VIỆT NAM Còn hiệu lực
18/12/2019

97755 QH Mask Khẩu trang y tế TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 707/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC KIM BẢNG Còn hiệu lực
10/05/2021

97756 QRAY TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HIỆP LỢI 28/HLM/1017/170000150/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH AESTHETICS MARKETING ASIA VIETNAM Còn hiệu lực
05/08/2019

97757 Qủa (Màng) lọc máu cấp cứu TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM TÂN THÀNH 090622-TT/170000070/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
09/06/2022

97758 Qủa (Màng) lọc máu cấp cứu TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM TÂN THÀNH 110622-TT/170000070/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
11/06/2022

97759 Qủa (màng) lọc máu thận nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM TÂN THÀNH 181218TT/170000070/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - SẢN XUẤT THIẾT BỊ Y TẾ TMS Còn hiệu lực
27/06/2019

97760 Qủa (màng) lọc máu thận nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM TÂN THÀNH 0219-TT/170000070/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM TÂN THÀNH Còn hiệu lực
15/10/2020