STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
97861 Trụ chân răng nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH STRAUMANN INDOCHINA 0232022ST/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
21/08/2023

97862 Trụ chân răng nhân tạo (Tên tiếng anh: Fixture) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ICT VINA 01-2023/ICTVINA-PLTTBYT Còn hiệu lực
13/07/2023

97863 Trụ chân răng nhân tạo (Tên tiếng anh: Fixture) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ICT VINA 05-2023/ICTVINA-PLTTBYT Còn hiệu lực
11/07/2023

97864 Trụ chân răng nhân tạo (Tên tiếng anh: Fixture) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ICT VINA 09-2023/ICTVINA-PLTTBYT Còn hiệu lực
11/07/2023

97865 Tru chân răng nhân tạo (Tên tiếng anh: Fixture) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ICT VINA 05-2022/ICTVINA-PLTTBYT Đã thu hồi
16/12/2022

97866 Tru chân răng nhân tạo (Tên tiếng anh: Fixture) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ICT VINA 06-2022/ICTVINA-PLTTBYT Còn hiệu lực
16/12/2022

97867 Trụ chân răng nhân tạo, trụ dẫn chân răng nhân tạo, mũi khoan nha khoa TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 388/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
27/12/2022

97868 Trụ chân răng, trụ phục hình, nắp đậy TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2887A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
12/11/2022

97869 Trụ chân răng, trụ phục hình, trụ lành thương, nắp đậy TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2763A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
16/09/2022

97870 Trụ chính 700mm TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 427-EIMI/2020/200000001/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Y Việt Đã thu hồi
15/01/2021