STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
97871 Phụ kiện dao mổ điện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2564A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
30/05/2022

97872 Phụ kiện dao mổ điện Geister TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1552/170000074/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Y tế Nhất Minh Còn hiệu lực
01/03/2020

97873 Phụ kiện Dao mổ điện siêu âm: Bàn đạp điều khiển TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT THÁI DƯƠNG 2022-01-NK/170000121/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT THÁI DƯƠNG Còn hiệu lực
05/01/2022

97874 Phụ kiện Dao mổ điện siêu âm: Cáp kết nối tay dao với máy chính TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT THÁI DƯƠNG 2022-01-NK/170000121/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT THÁI DƯƠNG Còn hiệu lực
05/01/2022

97875 Phụ kiện Dao mổ điện siêu âm: Dây dẫn tưới/hút TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT THÁI DƯƠNG 2022-01-NK/170000121/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT THÁI DƯƠNG Còn hiệu lực
05/01/2022

97876 Phụ kiện Dao mổ điện siêu âm: Nắp bảo vệ đầu dao TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT THÁI DƯƠNG 2022-01-NK/170000121/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT THÁI DƯƠNG Còn hiệu lực
05/01/2022

97877 Phụ kiện dao mổ điện Venacure 1470 - Bộ kít đốt Laser nội mạch TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT OLYMPIC 105-DVPL/170000144/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ AN PHA Còn hiệu lực
25/11/2019

97878 Phụ kiện dùng cho Hệ thống đốt U tuyến giáp, u gan, u phổi, u thận, u vú, u tuyến tiền liệt và u xơ tử cung TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐẠI DƯƠNG 20092023/BPL-DD (1) Còn hiệu lực
20/09/2023

97879 Phụ kiện dùng cho máy holter điện tim TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT HOÀNG MINH 13-HM/SINO-K Còn hiệu lực
12/07/2022

97880 Phụ kiện dùng cho máy huyết học Elite3/ Elite 5 TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG DƯƠNG 04/2022/ĐD-PL Đã thu hồi
30/11/2022