STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
97931 Ống thông tĩnh mạch trung tâm TTBYT Loại B CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN Y TẾ BÌNH MINH 95/170000166/ PCBPL-BYT Còn hiệu lực
17/05/2022

97932 Ống thông tĩnh mạch trung tâm TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẨN CÔNG NGHỆ SINH HỌC THỤY AN BPL0023/THUYAN Còn hiệu lực
27/06/2022

97933 Ống thông tĩnh mạch trung tâm TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẨN CÔNG NGHỆ SINH HỌC THỤY AN BPL0028/THUYAN Còn hiệu lực
04/08/2022

97934 Ống thông tĩnh mạch trung tâm TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI VM PLB/KQPL-05 Còn hiệu lực
27/09/2022

97935 Ống thông tĩnh mạch trung tâm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI VM PLB/KQPL-07 Còn hiệu lực
02/03/2023

97936 Ống thông tĩnh mạch trung tâm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI VM PLB/KQPL-08 Còn hiệu lực
07/04/2023

97937 Ống thông tĩnh mạch trung tâm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 400/BB-RA-BPL Còn hiệu lực
13/06/2023

97938 Ống thông tĩnh mạch trung tâm TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CAO HÀ ANH ANH 10.25-1/2023/PLTTBYT Còn hiệu lực
25/10/2023

97939 Ống thông tĩnh mạch trung tâm TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2023-083/PLTTBYT Còn hiệu lực
22/11/2023

97940 Ống thông tĩnh mạch trung tâm TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 150/2023/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
23/11/2023