STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
97941 Ống thông tiểu Folley 2 nhánh TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUÂN VY 297-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Huỳnh Ngọc Còn hiệu lực
17/09/2019

97942 Ống Thông Tiểu Hai Nhánh TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEGA LIFESCIENCES (VIỆT NAM) 14/2022-MEGA Còn hiệu lực
15/03/2022

97943 Ống thông tiểu hai nhánh TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEGA LIFESCIENCES (VIỆT NAM) 14.1/2022-MEGA Còn hiệu lực
23/12/2022

97944 Ống thông tiểu hai nhánh chất liệu 100% silicone TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEGA LIFESCIENCES (VIỆT NAM) 02/2022-MEGA Còn hiệu lực
03/08/2022

97945 Ống Thông Tiểu Hai Nhánh Cho Trẻ Em TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEGA LIFESCIENCES (VIỆT NAM) 15/2022-MEGA Còn hiệu lực
15/03/2022

97946 Ống Thông Tiểu Hai Nhánh Cho Trẻ Em TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEGA LIFESCIENCES (VIỆT NAM) 15.1/2022-MEGA Còn hiệu lực
23/12/2022

97947 Ống thông tiểu hai nhánh- Foley Ballon catheters TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 803/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ASENAC Còn hiệu lực
11/01/2021

97948 Ống thông tiêu huyết khối, tiêu sợi huyết TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ THIỆN MINH 03280817 Công ty TNHH Dược phẩm và Thiết bị Y tế Long Bình Còn hiệu lực
08/08/2019

97949 Ống thông tiêu huyết khối, tiêu sợi huyết TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ THIỆN MINH 01211117 Công ty TNHH Dược phẩm và TBYT Long Bình Còn hiệu lực
20/08/2019

97950 Ống thông tiểu không bóng TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018191 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SHRIRO (VIỆT NAM) Còn hiệu lực
19/07/2019