STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
97971 Ống tiêm (phun) Oxy TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 007-EIMI/2020/170000141/PCBPL-BYT Trần Lê Thanh Huyền Còn hiệu lực
19/02/2020

97972 Ống tiêm bằng inox TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 36821CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ A CỘNG Còn hiệu lực
19/07/2021

97973 Ống tiêm bàng quang TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH RICHARD WOLF VIỆT NAM 63/RWVN0823 Còn hiệu lực
06/09/2023

97974 Ống tiêm cho ăn TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT NGUYỄN LÂM 01NL-YU/1 70000009/PLTBYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MAI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT NGUYỄN LÂM Còn hiệu lực
29/06/2019

97975 Ống tiêm chứa 50ml dung dịch vô trùng pha sẵn dùng bơm nhỏ giọt bàng quang TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20200119 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG Còn hiệu lực
30/03/2020

97976 Ống tiêm chứa 50ml dung dịch vô trùng pha sẵn dùng bơm nhỏ giọt bàng quang TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20200139 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT VPĐD Besins Healthcare (Thailand) Co., Ltd tại TP Hồ Chí Minh Còn hiệu lực
06/04/2020

97977 Ống tiêm chứa 50ml dung dịch vô trùng pha sẵn dùng bơm nhỏ giọt bàng quang kèm phụ kiện TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20200519 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT VPĐD Besins Healthcare (Thailand) Co., Ltd tại TP Hồ Chí Minh Còn hiệu lực
18/09/2020

97978 Ống tiêm chứa 50ml dung dịch vô trùng pha sẵn dùng bơm nhỏ giọt bàng quang kèm phụ kiện TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20200520 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG Còn hiệu lực
18/09/2020

97979 Ống tiêm chứa 50ml dung dịch vô trùng pha sẵn dùng bơm nhỏ giọt bàng quang kèm phụ kiện TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210152 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG Còn hiệu lực
17/03/2021

97980 Ống tiêm có kim (Luerlock) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT NGUYỄN LÂM 18NL/YUDU/170000009/PLTBYT Còn hiệu lực
05/03/2024