STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
98001 Phụ kiện can thiệp tim mạch (Bộ bơm bóng) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TM DVKT XNK HUY HOÀNG 09/2023/PLTTBYT-HH Còn hiệu lực
02/06/2023

98002 Phụ kiện can thiệp tim mạch Bộ bơm bóng (Accessories) TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 049-EIMI/2018/17000141/PCBPL-BYT Công ty TNHH Dược Phẩm Thiết Bị Y Tế Ki Ta Pi Da Còn hiệu lực
19/11/2019

98003 Phụ kiện cắt coil ID TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 137/MED1117/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
09/10/2019

98004 Phụ kiện chắn tia X cho trẻ em TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 1234-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
10/10/2022

98005 Phụ kiện cho bộ dụng cụ phẩu thuật cột sống TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES HL023c/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG LỘC M.E Còn hiệu lực
20/12/2019

98006 Phụ kiện cho bộ dụng cụ phẩu thuật cột sống cổ- ngực- lưng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES HL039/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG LỘC M.E Còn hiệu lực
08/10/2019

98007 Phụ kiện cho bộ dụng cụ phẩu thuật cột sống cổ- ngực- lưng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES HL038a/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG LỘC M.E Còn hiệu lực
08/10/2019

98008 Phụ kiện cho bộ dụng cụ phẩu thuật cột sống cổ-ngực-lưng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES HL053/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG LỘC M.E Còn hiệu lực
08/10/2019

98009 Phụ kiện cho bộ dụng cụ phẩu thuật cột sống cổ-ngực-lưng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES HL050/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG LỘC M.E Còn hiệu lực
08/10/2019

98010 Phụ kiện cho bộ dụng cụ phẩu thuật xương TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES HL028/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG LỘC M.E Còn hiệu lực
08/10/2019