STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
98031 Ống truyền dịch TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHÚC XUÂN 211-5/2020/PX/PX-BK CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ BẢO KHANH Đã thu hồi
12/03/2020

98032 Ống truyền dịch chuyên dụng dùng trong ung thư (dùng 1 lần) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 997/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THĂNG LONG Còn hiệu lực
03/01/2020

98033 Ống truyền dinh dưỡng đường dò ra da TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2193/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI GIA PHÚC Còn hiệu lực
11/10/2021

98034 Ống truyền dinh dưỡng đường rò dạ dày (Loại Zero) - All Silicone Gastrostomy Balloon Catheter (Zero Type) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VIỆT NAM CREATE MEDIC 29-VCPL20 CÔNG TY TNHH VIỆT NAM CREATE MEDIC-CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH Còn hiệu lực
29/10/2020

98035 Ống truyền dinh dưỡng đường rò dạ dày (loại Zero) / All Silicone Gastrostomy Balloon Catheter (Zero Type) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ORL 1592/170000077/PCBPL-BYT. CÔNG TY TNHH VIỆT NAM CREATE MEDIC - CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH Còn hiệu lực
02/03/2020

98036 Ống tưới hút dịch nội soi TTBYT Loại B VPĐD KARL STORZ SE & CO. KG TẠI TP.HCM 46.2/102022/KSVRO-KQPL Còn hiệu lực
04/10/2022

98037 Ống tưới hút dịch nội soi TTBYT Loại B VPĐD KARL STORZ SE & CO. KG TẠI TP.HCM 46.2/102023/KSVRO-KQPL Còn hiệu lực
11/10/2023

98038 Ống tưới hút dịch nội soi TTBYT Loại B VPĐD KARL STORZ SE & CO. KG TẠI TP.HCM 46.2/012024/KSVRO-KQPL Còn hiệu lực
08/01/2024

98039 Ống uốn thanh dọc TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/12/668 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
30/12/2021

98040 Ống vận chuyển mẫu TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN IDICS 014.2021/PLTTBYT-IDICS Công ty cổ phần IDICS Còn hiệu lực
08/12/2021