STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
98041 Ống thông tiểu TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BRAWN LABORATORIES LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI 09/2023/PLTTBYT-BRAWN Còn hiệu lực
31/10/2023

98042 Ống thông tiểu TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BRAWN LABORATORIES LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI 08-02/2023/PLTTBYT-BRAWN Còn hiệu lực
11/11/2023

98043 Ống thông tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MTV THIẾT BỊ Y TẾ ĐẠI VIỆT 32 PL-TBYTĐV/2023 Còn hiệu lực
15/01/2024

98044 Ống thông tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT NGUYỄN LÂM 01/22NL-STAR/170000009/PLTBYT Còn hiệu lực
28/02/2024

98045 Ống thông tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - TRANG THIẾT BỊ Y TẾ PHAN ANH 04/2024/PA-BPL Còn hiệu lực
26/03/2024

98046 Ống thông tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HOÀNG LỘC 20/2024/PLTTBYT-HL Còn hiệu lực
17/06/2024

98047 Ống thông tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HOÀNG LỘC 20/2024/PLTTBYT-HL Còn hiệu lực
17/06/2024

98048 Ống thông tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HOÀNG LỘC 26/2024/PLTTBYT-HL Còn hiệu lực
17/06/2024

98049 Ống thông tiểu (Thông foley các số) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 805A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
04/08/2022

98050 Ống thông tiểu 2 nhánh các cỡ TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181016 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG HÀNH VIỆT Còn hiệu lực
04/04/2020