STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
98051 Ống đựng dung dịch để tách huyết tương giàu tiểu cầu TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ Y HỌC TÁI TẠO REGENMEDIC 01/PL/2022/REGENMEDIC Còn hiệu lực
28/12/2022

98052 Ống đựng hoá chất/ly tâm TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH GETZ BROS & CO. (VIỆT NAM) 2023007PL/Getzbros Còn hiệu lực
19/04/2023

98053 Ống đựng máu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20191323 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH VẬT TƯ THIẾT BỊ HOÀNG LONG Còn hiệu lực
12/11/2019

98054 Ống đựng máu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20191323 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH VẬT TƯ THIẾT BỊ HOÀNG LONG Còn hiệu lực
25/11/2019

98055 Ống đựng mẫu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE 173-01/SHV-RC-2020 Công ty TNHH Siemens Healthcare Còn hiệu lực
24/04/2020

98056 Ống đựng máu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 932.1 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Còn hiệu lực
30/09/2020

98057 Ống đựng mẫu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE 173-02/SHV-RC-2020 Công ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ Kỹ Thuật Lục Tỉnh Còn hiệu lực
06/11/2020

98058 Ống đựng máu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210004 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH VẬT TƯ THIẾT BỊ HOÀNG LONG Còn hiệu lực
13/01/2021

98059 Ống đựng mẫu TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 56321CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH FREDDA Còn hiệu lực
17/08/2021

98060 Ống đựng mẫu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE 396/SHV-RC-2021 Công ty TNHH Siemens Healthcare Còn hiệu lực
24/11/2021