STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
98071 Ống thông tĩnh mạch trung tâm TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI VM PLB/KQPL-05 Còn hiệu lực
27/09/2022

98072 Ống thông tĩnh mạch trung tâm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI VM PLB/KQPL-07 Còn hiệu lực
02/03/2023

98073 Ống thông tĩnh mạch trung tâm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI VM PLB/KQPL-08 Còn hiệu lực
07/04/2023

98074 Ống thông tĩnh mạch trung tâm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 400/BB-RA-BPL Còn hiệu lực
13/06/2023

98075 Ống thông tĩnh mạch trung tâm TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CAO HÀ ANH ANH 10.25-1/2023/PLTTBYT Còn hiệu lực
25/10/2023

98076 Ống thông tĩnh mạch trung tâm TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2023-083/PLTTBYT Còn hiệu lực
22/11/2023

98077 Ống thông tĩnh mạch trung tâm TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 150/2023/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
23/11/2023

98078 Ống thông tĩnh mạch trung tâm 2 nòng TTBYT Loại B CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN Y TẾ BÌNH MINH 100/170000166/ PCBPL-BYT Còn hiệu lực
02/08/2022

98079 Ống thông tĩnh mạch trung tâm có phủ chất kháng khuẩn TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 1058/170000047/PCBPL-BYT Công ty TNHH B. Braun Việt Nam Còn hiệu lực
26/10/2021

98080 Ống thông tĩnh mạch trung tâm Safecath TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ TÂN ĐẠI THÀNH 26-1/2024/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
29/01/2024