STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
98141 Ống thông động mạch TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CHĂM SÓC SỨC KHOẺ PT 42-2023/CV-PTHC Còn hiệu lực
09/01/2024

98142 Ống thông động mạch TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DSC VIỆT NAM 2703/2024/DSC Còn hiệu lực
06/04/2024

98143 Ống thông động mạch chủ, tĩnh mạch dùng trong phẫu thuật tim và phụ kiện TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018616 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VIỄN TÂY Còn hiệu lực
23/10/2019

98144 Ống thông động mạch rốn TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 150/2023/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
23/11/2023

98145 Ống thông động mạch vành TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 161/MED0818/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
17/09/2019

98146 Ống thông động mạch vành TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 149/MED0819 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
12/02/2020

98147 Ống thông động mạch vành TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1121/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ VIỆT NAM Còn hiệu lực
02/10/2020

98148 Ống thông động mạch vành TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2022/08/172 Còn hiệu lực
02/11/2022

98149 Ống thông động mạch, tĩnh mạch cho kỹ thuật tim phổi nhân tạo trong hồi sức cấp cứu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM 151.21/PL-TVME/200000037/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Y tế Terumo Việt Nam Còn hiệu lực
09/11/2021

98150 Ống thông đốt điều trị loạn nhịp TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y TẾ PHÚ GIA 187/170000025/PCBPL-BYT VPĐD. BIOTRONIK Asia Pacific PTE. LTD., tại TP. HCM Đã thu hồi
26/06/2019