STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
98151 Orthodontic bands & attachments 3M Unitek (Khâu chỉnh nha và phụ kiện khâu chỉnh nha 3M Unitek) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH 3M VIỆT NAM 3M-RA/2024-13 Còn hiệu lực
13/05/2024

98152 Osaki CHG 0.2% soaked absorbent cotton (Bông sát khuẩn tẩm CHG 0.2% Osaki) TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - XUẤT NHẬP KHẨU VIÊN PHÁT 03201022/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
21/10/2022

98153 OSPREYTM Diagnostic Angiographic Catheters TTBYT Loại C TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 01/1301/MERAT-2020 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HỢP NHẤT Còn hiệu lực
15/01/2020

98154 OSPREYTM Diagnostic Angiographic Catheters TTBYT Loại C TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 01/1301/MERAT-2020' CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HỢP NHẤT Còn hiệu lực
17/01/2020

98155 Ostomy Bags Túi hậu môn nhân tạo TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2556 PL-TTDV/170000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AMC VIỆT NAM, Còn hiệu lực
29/06/2019

98156 Ostomy care accessories Các sản phẩm phụ kiện chăm sóc hậu môn nhân tạo TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2556 PL-TTDV/170000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AMC VIỆT NAM, Còn hiệu lực
29/06/2019

98157 Ostomy care accessories Các sản phẩm phụ kiện chăm sóc hậu môn nhân tạo TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1795/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TOPCONS Còn hiệu lực
24/12/2020

98158 OTICGUARD (Dung dịch vệ sinh tai) TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1146/170000074/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH Y TẾ CÁNH CỬA VIỆT Còn hiệu lực
15/06/2020

98159 Oxít nhôm (Dùng cho máy thổi làm sạch mẫu hàm giả và răng giả nha khoa) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ORL 1033/170000077/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
15/05/2023

98160 OXY GIÀ 3 % TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 87.20/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ DOMESCO Còn hiệu lực
30/05/2020