STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
98161 Ống thông đặt nội khí quản có lò xo các cỡ. TTBYT Loại B CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN Y TẾ BÌNH MINH 90/170000166/ PCBPL-BYT Còn hiệu lực
21/04/2022

98162 Ống thông điện cực tạo nhịp tạm thời TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 657/170000047/PCBPL-BYT Công ty TNHH B. Braun Việt Nam Còn hiệu lực
25/02/2020

98163 Ống thông điện cực tạo nhịp tạm thời TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 657/170000047/PCBPL-BYT Công ty TNHH B. Braun Việt Nam Còn hiệu lực
25/02/2020

98164 Ống thông điện cực tạo nhịp tạm thời TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 1072/170000047/PCBPL-BYT Công ty TNHH B. Braun Việt Nam Còn hiệu lực
26/10/2021

98165 Ống thông điện cực tạo nhịp tạm thời TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 1073/170000047/PCBPL-BYT Công ty TNHH B. Braun Việt Nam Còn hiệu lực
26/10/2021

98166 Ống thông điện cực tạo nhịp tạm thời TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 180/BB-RA-BPL Còn hiệu lực
11/11/2022

98167 Ống thông định cỡ Centimeter TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 04/MED0720 VPĐD COOK SOUTH EAST ASIA PTE LTD Còn hiệu lực
08/07/2020

98168 Ống thông đo áp lực hậu môn trực tràng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THANH HẢI AN 02/2023/TH AN_BEL Còn hiệu lực
20/07/2023

98169 Ống thông đo áp lực tim TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ COLNEPH 0543PL-COLNEPH/190000025/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ MINH VIỆT Còn hiệu lực
08/12/2020

98170 Ống thông đo cung lượng tim TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 114/170000047/PCBPL-BYT Công ty TNHH B. Braun Việt Nam Còn hiệu lực
26/06/2019