STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
98171 Ống thông đường mật bằng nhựa TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2696 PL-TTDV Công ty Cổ phần Thiết bị y tế Bách Việt Còn hiệu lực
19/11/2019

98172 Ống thông đường mật chữ T TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - TRANG THIẾT BỊ Y TẾ PHAN ANH 07/2024/PA-BPL Còn hiệu lực
19/04/2024

98173 Ống thông đường mật dạng chuẩn(các loại),ống thông đường mật dạng đuôi heo (các loại) TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2078 PL-TTDV CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HUỆ CHI Còn hiệu lực
12/08/2021

98174 Ống thông đường mật dùng trong ERCP TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM 0222/PCBPL-BSVIETNAM Công ty TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
26/12/2021

98175 Ống thông đường mật dùng trong nội soi mật tụy ngược dòng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM 0178/PCBPL-BSVIETNAM Công ty TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
15/12/2021

98176 Ống thông đường mũi TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN 056 PL-TT/170000132/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN Còn hiệu lực
30/07/2019

98177 Ống thông đường mũi TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN 056 PL-TT/170000132/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN Đã thu hồi
30/07/2019

98178 Ống thông đường mũi TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN 007 PL-PQ/170000132/PCBPL-BYT CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ PHƯƠNG QUANG Còn hiệu lực
23/08/2019

98179 Ống thông đường mũi TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT VIỆT-THÁI 654-VT/170000063/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM Còn hiệu lực
28/02/2020

98180 Ống thông đường mũi dòng cao (HFNC) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN 042 PL-PQ/ 170000132/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ PHƯƠNG QUANG Còn hiệu lực
11/10/2021