STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
98181 Ống thông động mạch vành TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 161/MED0818/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
17/09/2019

98182 Ống thông động mạch vành TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 149/MED0819 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
12/02/2020

98183 Ống thông động mạch vành TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1121/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ VIỆT NAM Còn hiệu lực
02/10/2020

98184 Ống thông động mạch vành TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2022/08/172 Còn hiệu lực
02/11/2022

98185 Ống thông động mạch, tĩnh mạch cho kỹ thuật tim phổi nhân tạo trong hồi sức cấp cứu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM 151.21/PL-TVME/200000037/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Y tế Terumo Việt Nam Còn hiệu lực
09/11/2021

98186 Ống thông đốt điều trị loạn nhịp TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y TẾ PHÚ GIA 187/170000025/PCBPL-BYT VPĐD. BIOTRONIK Asia Pacific PTE. LTD., tại TP. HCM Đã thu hồi
26/06/2019

98187 Ống thông đốt điều trị loạn nhịp TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y TẾ PHÚ GIA 187/170000025/PCBPL-BYT VPĐD. BIOTRONIK Asia Pacific PTE. LTD., tại TP. HCM Đã thu hồi
26/06/2019

98188 Ống thông đốt điều trị loạn nhịp TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y TẾ PHÚ GIA 228/170000025/PCBPL-BYT VPĐD. BIOTRONIK Asia Pacific PTE. LTD., tại TP. HCM Còn hiệu lực
27/06/2019

98189 Ống thông đốt điều trị loạn nhịp TTBYT Loại D VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BIOTRONIK ASIA PACIFIC PTE. LTD. TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 028/2024/AlCath/VPDD Còn hiệu lực
12/03/2024

98190 Ống thông đường hầm sử dụng trong lọc máu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 2055-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ VÀ SẢN XUẤT VIỆT TƯỜNG Còn hiệu lực
02/06/2021