STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
98231 Ống thông(Vi ống thông) can thiệp tim mạch TTBYT Loại D TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 1967PL-TTDV CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT PHÚC TÍN Còn hiệu lực
10/02/2020

98232 Ống thông, dây dẫn can thiệp TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES HN006/170000073/ PCBPL-BYT (ống thông) CÔNG TY TNHH TM DV KT HỢP NHẤT Còn hiệu lực
19/12/2019

98233 Ống thông, dây dẫn chẩn đoán tim mạch TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 32/MED0221 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
02/03/2021

98234 Ống thông, ống dẫn lưu ổ bụng / Drainage catheter, abdominal drainage catheter TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN MERUFA 12.23/170000057/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
12/04/2023

98235 Ống thông/Catheter đường mũi dùng cho nội soi TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH FUJIFILM VIỆT NAM FFVN-PL-020-2024 Còn hiệu lực
29/05/2024

98236 Ống thông/Troca TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ARTHREX SINGAPORE, PTE. LTD. TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 003-2022/PL-ART Còn hiệu lực
20/07/2022

98237 Ống thu giảm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1668/170000074/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Y tế Olympus Việt Nam Còn hiệu lực
20/07/2019

98238 Ống thu mẫu máu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG 61/QIA-2020/190000011/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị y tế Phương Đông Còn hiệu lực
01/04/2020

98239 Ống thu mẫu virus dùng một lần TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN HEMOTEK 3562021-ĐP/180000023/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Kỹ thuật và Sinh học ứng dụng Việt Nam Còn hiệu lực
19/08/2021

98240 Ống thu mẫu virus dùng một lần / Disposable Virus Specimen Collection Tube TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ CÁT VÂN SA 190/170000126/PCBPL-BYT Công ty TNHH Quốc Tế Cát Vân Sa Còn hiệu lực
04/12/2021