STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
98241 Panel hồng cầu sàng lọc kháng thể bất thường TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 4003-11 PL-TTDV Viện Huyết học – Truyền máu Trung Ương Còn hiệu lực
11/11/2021

98242 Panel hồng cầu định danh kháng thể bất thường TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 4003-10 PL-TTDV Viện Huyết học – Truyền máu Trung Ương Còn hiệu lực
11/11/2021

98243 Panel thử xét nghiệm định tính Amphetamine, Ketamine, Methamphetamine và Morphine (Panel thử phát hiện AMP/KET/MET/MOP) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEDICON 199 PL-MDC/170000053/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
03/02/2023

98244 Panel thử xét nghiệm định tính Amphetamine, Ketamine, Methamphetamine và Morphine (Panel thử phát hiện AMP/KET/MET/MOP); Tên thương mại: Biocheck™ Multi-Drug Rapid Test Panel (AMP/KET/MET/MOP) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEDICON 201 PL-MDC/170000053/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
27/02/2023

98245 Panel thử xét nghiệm định tính Amphetamine, Ketamine, Methamphetamine và Morphine (Panel thử phát hiện AMP/KET/MET/MOP); Tên thương mại: Trueline™ Multi-Drug Rapid Test Panel (AMP/KET/MET/MOP) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEDICON 200 PL-MDC/170000053/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
27/02/2023

98246 Panel thử xét nghiệm định tính Amphetamine, Methamphetamine, Morphine và Marijuana trong nước tiểu (Panel thử phát hiện AMP/MET/MOP/THC) Tên thương mại: Trueline™ Multi-Drug Rapid Test Panel (AMP/MET/MOP/THC) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEDICON 211 PL-MDC/170000053/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
09/06/2023

98247 Panel thử xét nghiệm định tính Amphetamine, Methamphetamine, Opiates (Morphine), Marijuana trong nước tiểu (Panel thử phát hiện AMP/MET/OPI/THC trong nước tiểu) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH AVANTA DIAGNOSTICS 23032 PL-ADC/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
24/10/2023

98248 Panel thử xét nghiệm định tính Ecstasy, Methamphetamine, Morphine và Marijuana (Panel thử phát hiện MDMA/MET/MOP/THC). Tên thương mại: Trueline™ Multi-Drug Rapid Test Panel (MDMA/MET/MOP/THC) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEDICON 205 PL-MDC/170000053/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
12/04/2023

98249 Panel thử xét nghiệm định tính Methamphetamine, Marijuana, Amphetamine và Morphine (Panel thử phát hiện MET/THC/AMP/MOP) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN Á CHÂU 23007 PL-AC/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
21/04/2023

98250 Panel thử xét nghiệm định tính Methamphetamine, Marijuana, Amphetamine và Morphine (Panel thử phát hiện MET/THC/AMP/MOP) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN Á CHÂU 23009 PL-AC/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
12/10/2023