STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
2121 Băng dính y tế dạng cuộn Nexcare Soft & Stretch Tape TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20190995-ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH 3M VIỆT NAM Còn hiệu lực
08/10/2019

2122 Băng dính y tế dạng cuộn Nexcare Soft & Stretch Tape TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20191362 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TNHH 3M VIỆT NAM Còn hiệu lực
27/02/2020

2123 BĂNG DÍNH Y TẾ SVN TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ AN PHÚ 0061-APPL/170000091/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VÀ VẬT TƯ Y TẾ SVN Còn hiệu lực
09/01/2021

2124 Băng dính y tế thay chỉ khâu da TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ABIPHA 11821/210000003/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ SAO MAI Còn hiệu lực
20/09/2021

2125 Băng dính y tế tự cuộn Nexcare TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20190996 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TNHH 3M VIỆT NAM Còn hiệu lực
08/10/2019

2126 Băng dính y tế tự cuộn Nexcare TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20190996-ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH 3M VIỆT NAM Còn hiệu lực
08/10/2019

2127 Băng dính y tế tự cuộn Nexcare TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20191363 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TNHH 3M VIỆT NAM Còn hiệu lực
27/02/2020

2128 Băng dính y tế vải có gạc I.V DRESSING TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 431-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH 3M VIỆT NAM Còn hiệu lực
05/11/2019

2129 Băng dính y tế vải mềm dạng cuộn SOFT CLOTH TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 432-ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH 3M VIỆT NAM Còn hiệu lực
05/11/2019

2130 Băng dính y tế xốp vô trùng có màng phim TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH 3M VIỆT NAM 3M- PL-030-2021 Công ty TNHH 3M Việt Nam Còn hiệu lực
13/07/2021

2131 Băng dính y tế xốp vô trùng có màng phim TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH 3M VIỆT NAM 3M- PL-058-2021 CÔNG TY TNHH 3M VIỆT NAM Còn hiệu lực
06/12/2021

2132 Băng dính vải lụa y tế TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MEDICON 52PL-MDC/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Vật tư Y Tế Hà Nội Còn hiệu lực
25/06/2019

2133 Băng dính vô trùng trong suốt không thấm nước TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH XUÂN VY 457-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương Mại Đức Minh Long Còn hiệu lực
20/08/2019

2134 Băng dính y tế TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MEDICON 52PL-MDC/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Vật tư Y Tế Hà Nội Còn hiệu lực
25/06/2019

2135 Băng ép TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018356 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HẠNH NGUYÊN Còn hiệu lực
17/07/2019

2136 Bắng ép TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HẠNH NGUYÊN 01012023/HN-MEDKA Còn hiệu lực
28/03/2023

2137 Băng ép cầm máu TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018409 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG MINH Còn hiệu lực
19/07/2019

2138 Băng ép bằng foam sacrum có viền TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 344/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ ĐẦU TƯ QUỐC TẾ AN PHÁT Còn hiệu lực
07/05/2021

2139 BĂNG ÉP CẦM MÁU TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CỔNG VÀNG 0003/190000029/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CỔNG VÀNG Còn hiệu lực
17/12/2019

2140 Băng ép cầm máu TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2269PL-TTDV CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG MINH Còn hiệu lực
10/03/2020