STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
2141 Băng ép cầm máu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH TM DVKT XNK HUY HOÀNG 12/2022/PLTTBYT-HH Còn hiệu lực
01/08/2022

2142 Băng ép cầm máu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH TM DVKT XNK HUY HOÀNG 17/2023/PLTTBYT-HH Còn hiệu lực
02/06/2023

2143 Băng ép cầm máu mạch đùi và mạch quay TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018366 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HẠNH NGUYÊN Còn hiệu lực
17/07/2019

2144 Băng ép cầm máu mạch quay TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ABIPHA 17621/210000003/PCBPL-BYT Công Ty Cổ Phần Trang Thiết Bị Kỹ Thuật Y Tế TP.HCM Còn hiệu lực
16/11/2021

2145 Băng ép cầm máu mạch đùi và mạch quay TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018158 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HẠNH NGUYÊN Còn hiệu lực
21/12/2019

2146 Băng ép mạch quay TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2944 Công Ty TNHH Trang Thiết Bị Và Vật Tư Y Tế Bình Tâm Còn hiệu lực
10/12/2019

2147 Băng ép mạch đùi và mạch quay TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ COLNEPH 0593PL-COLNEPH/190000025/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ MINH VIỆT Còn hiệu lực
16/03/2021

2148 Băng ép Polyfilm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ VÀ VẬT TƯ Y TẾ BÌNH TÂM 04PL-BT/200000033/PCBPL-BYT Công ty TNHH Trang Thiết Bị và Vật Tư Y Tế Bình Tâm Còn hiệu lực
14/12/2021

2149 Băng ép sức căng ngắn Elko-Rosidal® K TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 13/MED0220 CÔNG TY TNHH ĐẠT PHÚ LỢI Còn hiệu lực
18/03/2020

2150 Băng ép sức căng ngắn Rosidal® K TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 12/MED0220 CÔNG TY TNHH ĐẠT PHÚ LỢI Còn hiệu lực
18/03/2020

2151 Băng ép sức căng ngắn Rosidal® K TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 12/MED0220 CÔNG TY TNHH ĐẠT PHÚ LỢI Đã thu hồi
18/03/2020

2152 Băng ép vết thương dùng trong sơ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 952/180000028/ PCBPL-BYT Trường Đại Học Duy Tân Còn hiệu lực
12/12/2019

2153 Băng Eurosuture TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 317-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Thương Mại Đức Minh Long Còn hiệu lực
28/06/2019

2154 Băng Film Có Gạc Vô Trùng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2000/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH LAVICHEM Còn hiệu lực
03/02/2021

2155 Băng foam keo dính TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 343/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ ĐẦU TƯ QUỐC TẾ AN PHÁT Còn hiệu lực
07/05/2021

2156 Băng Foam Kháng Khuẩn Có Viền TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC 1174/190000031/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
04/06/2022

2157 Băng foam y tế TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ ĐẦU TƯ QUỐC TẾ AN PHÁT 03/2022/PL-ANPHAT Còn hiệu lực
11/11/2022

2158 Băng gạc ABCcolla Collagen Matrix TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2215 PL-TTDV/ CÔNG TY TNHH CIREM MEDICAL Còn hiệu lực
10/12/2021

2159 Băng gạc alginate bạc dạng gel (paste) dùng cho vết thương sâu TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 77/170000047/PCBPL-BYT Công ty TNHH B. Braun Việt Nam Còn hiệu lực
08/05/2020

2160 Băng gạc Alginate bạc dạng paste dùng cho vết thương sâu TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 122/BB-RA-BPL Còn hiệu lực
07/09/2022