STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
2161 Băng gạc ALGISITE Ag TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 419/2020/180000028/ PCBPL-BYT VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN SMITH & NEPHEW PTE LTD. TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Còn hiệu lực
24/06/2020

2162 Băng gạc bạc điều trị vết thương nhiễm khuẩn TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 433/170000047/PCBPL-BYT Công ty TNHH B. Braun Việt Nam Còn hiệu lực
25/06/2019

2163 Băng gạc bạc điều trị vết thương nhiễm khuẩn TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 987/170000047/PCBPL-BYT Công ty TNHH B. Braun Việt Nam Còn hiệu lực
11/09/2021

2164 Băng gạc cá nhân (Eleban Prestat) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VIỆT NAM CREATE MEDIC 07_VCPL22 Còn hiệu lực
01/07/2022

2165 Băng gạc cá nhân (Eleban Prestat) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VIỆT NAM CREATE MEDIC 06_VCPL22 Đã thu hồi
01/07/2022

2166 Băng gạc cá nhân / Eleban Prestat TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ORL 1592/170000077/PCBPL-BYT. CÔNG TY TNHH VIỆT NAM CREATE MEDIC - CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH Còn hiệu lực
02/03/2020

2167 Băng gạc calcium alginate TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1909/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
10/03/2022

2168 Băng gạc cầm máu TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ PIER 01/2022/PIER -TTBYT Đã thu hồi
28/11/2022

2169 Băng gạc cầm máu mũi/xoang, chất liệu PVA TTBYT Loại A VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN SMITH & NEPHEW ASIA PACIFIC PTE. LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 17-23/SNNVN-KQPL Còn hiệu lực
05/04/2023

2170 Băng gạc cầm máu tai, chất liệu PVA TTBYT Loại A VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN SMITH & NEPHEW ASIA PACIFIC PTE. LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 16-23/SNNVN-KQPL Còn hiệu lực
05/04/2023

2171 Băng gạc cầm máu thế hệ mới TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ PIER 02/2022/PIER -TTBYT Đã thu hồi
28/11/2022

2172 Băng gạc cầm máu thế hệ mới TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ PIER 03/2022/PIER -TTBYT Đã thu hồi
28/11/2022

2173 Băng gạc cân bằng ẩm tối ưu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 988/170000047/PCBPL-BYT Công ty TNHH B. Braun Việt Nam Còn hiệu lực
11/09/2021

2174 Băng gạc dạng lưới hỗ trợ lành vết thương nhanh TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 989/170000047/PCBPL-BYT Công ty TNHH B. Braun Việt Nam Còn hiệu lực
11/09/2021

2175 Băng gạc hút nước TTBYT Loại A TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO 341/170000051/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
21/01/2022

2176 Băng gạc hydro vô trùng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 345/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ ĐẦU TƯ QUỐC TẾ AN PHÁT Còn hiệu lực
07/05/2021

2177 Băng gạc hydrocolloid TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN SMITH & NEPHEW ASIA PACIFIC PTE. LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 14-23/SNNVN-KQPL Còn hiệu lực
29/03/2023

2178 Băng gạc kháng khuẩn TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 101 VPĐD HCP Healthcare Asia Pte. Ltd. tại Hồ Chí Minh Còn hiệu lực
04/03/2020

2179 Băng gạc kháng khuẩn TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 167/21/170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
19/01/2022

2180 Băng gạc kháng khuẩn TTBYT Loại D VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN HCP HEALTHCARE ASIA PTE. LTD. TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 57/2022/HCP-PL Còn hiệu lực
06/12/2022