STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
2201 Băng gạc tiệt trùng Amethyst TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 415-EIMI/2020/200000001/PCBPL-BYT Công ty TNHH Amethyst Medical Việt Nam Còn hiệu lực
15/01/2021

2202 Băng gạc tiệt trùng đắp vết thương TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT GIA 19.20/200000002/PLBPL-BYT Công Ty TNHH Vật tư Thiết bị y tế Thịnh Phát Còn hiệu lực
25/09/2020

2203 Băng gạc tiệt trùng đắp vết thương không dệt TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH VẬT TƯ THIẾT BỊ Y TẾ THỊNH PHÁT PL01/08/2022 Còn hiệu lực
02/08/2022

2204 Băng gạc vết thương Algisite M TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 434/2020/180000028/ PCBPL-BYT VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN SMITH & NEPHEW PTE LTD. TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Còn hiệu lực
24/06/2020

2205 Băng gạc vết thương BACTIGRAS TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 103/SNI/0520 Công ty TNHH Thiết bị Y tế Danh Còn hiệu lực
27/05/2020

2206 Băng gạc vô trùng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 929 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Còn hiệu lực
01/10/2020

2207 Băng Gạc Vô Trùng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 341/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ ĐẦU TƯ QUỐC TẾ AN PHÁT Còn hiệu lực
07/05/2021

2208 BĂNG GẠC VÔ TRÙNG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH YOUNG CHEMICAL VINA YCV-220607 Còn hiệu lực
09/06/2022

2209 Băng gạc vô trùng dùng cho các vết bỏng và vết thương bề mặt TTBYT Loại A VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN HCP HEALTHCARE ASIA PTE. LTD. TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 13/2022/HCP-PL Còn hiệu lực
30/11/2022

2210 Băng gạc vô trùng không tẩm thuốc dùng trong y tế (các kích cỡ) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC 75/190000031/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
26/04/2023

2211 Băng gạc vô trùng không thấm nước TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT DỊCH VỤ MEDIPHADO 238/190000021/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
14/06/2022

2212 Băng gạc vô trùng không thấm nước TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH YOUNG CHEMICAL VINA 230615-YCV Còn hiệu lực
29/06/2023

2213 Băng gạc vô trùng không thấm nước TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH YOUNG CHEMICAL VINA 230606-YCV Đã thu hồi
16/06/2023

2214 Băng gạc vô trùng không thấm nước - Eleban Wide DX TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH VIỆT NAM CREATE MEDIC 28-VCPL20 CÔNG TY TNHH VIỆT NAM CREATE MEDIC-CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH Đã thu hồi
30/09/2020

2215 Băng gạc vô trùng không thấm nước STERILE ADFLEX TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH YOUNG CHEMICAL VINA YCV-220726 Còn hiệu lực
28/07/2022

2216 BĂNG GẠC VÔ TRÙNG STERILE ADFLEX/PLAID AQUA BANDAGE/PURE AQUA BANDAGE TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE 055/170000006/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
24/01/2022

2217 Băng gạc vô trùng YOUNG WOUND DRESSING TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2950 PL Còn hiệu lực
30/07/2022

2218 BĂNG GẠC VÔ TRÙNG YOUNG WOUND DRESSING/PLAID WOUND DRESSING/PURE WOUND DRESSING TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE 055/170000006/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
24/01/2022

2219 Băng gạc với sợi đa thấm hút và lớp bạc kháng khuẩn TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 365/21 /170000035/ VPĐD HCP Healthcare Asia Pte. Ltd. tại Hồ Chí Minh Còn hiệu lực
09/08/2021

2220 Băng gạc với sợi đa thấm hút và lớp bạc kháng khuẩn TTBYT Loại D VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN HCP HEALTHCARE ASIA PTE. LTD. TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 75/2022/HCP-PL Còn hiệu lực
08/12/2022