STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
2201 Băng dính cá nhân y tế Ugotana- Đã tiệt trùng TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TANAPHAR 17/170000086/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TANAPHAR Còn hiệu lực
08/07/2019

2202 Băng dính chất liệu PE các cỡ TTBYT Loại A CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN Y TẾ BÌNH MINH 24/170000166/ PCBPL-BYT Còn hiệu lực
21/04/2022

2203 Băng Dính Có Gạc Vô Khuẩn TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2000/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH LAVICHEM Còn hiệu lực
03/02/2021

2204 BĂNG DÍNH CÓ GẠC VÔ KHUẨN TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN LAVICHEM 281123/VB-LVC Còn hiệu lực
28/11/2023

2205 Băng dính có gạc vô khuẩn TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN LAVICHEM 281123-1/VB-LVC Còn hiệu lực
28/11/2023

2206 Băng dính có gạc vô khuẩn TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN LAVICHEM 060324-1/VB-LVC Còn hiệu lực
07/03/2024

2207 Băng dính có gạc vô khuẩn TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN LAVICHEM 060324-2/VB-LVC Còn hiệu lực
07/03/2024

2208 Băng dính có gạc vô khuẩn TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN LAVICHEM 060324-2/VB-LVC Đã thu hồi
07/03/2024

2209 Băng dính có gạc vô trùng TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 239-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐỨC MINH LONG Còn hiệu lực
28/06/2019

2210 Băng dính có gạc vô trùng Neodressing/ Băng dính có gạc vô trùng có rãnh xẻ Neodressing IV TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH XUÂN VY 125-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công ty TNHH Medisol Còn hiệu lực
08/10/2019

2211 Băng dính có gạc vô trùng trong suốt không thấm nước TTBYT Loại A TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 01/1809/MERAT-2019 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐỨC MINH LONG Còn hiệu lực
18/09/2019

2212 Băng dính co giãn các cỡ TTBYT Loại B CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN Y TẾ BÌNH MINH 20/170000166/ PCBPL-BYT. CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN Y TẾ BÌNH MINH Còn hiệu lực
06/01/2021

2213 Băng dính co giãn các cỡ TTBYT Loại A CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN Y TẾ BÌNH MINH 24/170000166/ PCBPL-BYT Còn hiệu lực
21/04/2022

2214 Băng dính cố định TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018222 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HUỆ CHI Còn hiệu lực
12/06/2019

2215 Băng dính cố định TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018463 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT Công ty TNHH Một thành viên Thiết bị y tế Đại Việt Còn hiệu lực
12/06/2019

2216 Băng dính cố định TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 1009821CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CHĂM SÓC TẠI NHÀ VIỆT NAM Còn hiệu lực
11/01/2022

2217 Băng Dính Cố Định Kim Luồn I.V TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1546/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TD HEALTHCARE Còn hiệu lực
13/10/2020

2218 Băng dính cố định kim luồn trong suốt không thấm nước TTBYT Loại A TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 01/1809/MERAT-2019 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐỨC MINH LONG Còn hiệu lực
18/09/2019

2219 Băng dính cố định kim luồn vô trùng TTBYT Loại A TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 01/1809/MERAT-2019 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐỨC MINH LONG Còn hiệu lực
18/09/2019

2220 Băng dính cố định Porofix® TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 10/MED0220 CÔNG TY TNHH ĐẠT PHÚ LỢI Còn hiệu lực
18/03/2020