STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
2221 Băng gạc Y tế TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN ADK 07/170000149/PCBPL-BYT Công ty TNHH Sản Xuất Dụng Cụ T Tế Đông Pha Còn hiệu lực
29/07/2019

2222 Băng gạc y tế Dopha TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN ADK 17/170000149/PCBPL-BYT Công ty TNHH Sản xuất Dụng cụ Y tế Đông Pha Còn hiệu lực
12/05/2020

2223 Băng gạc y tế vô trùng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DIÊN NIÊN 13.PL/2023/DIENNIEN Còn hiệu lực
20/06/2023

2224 Băng gạc đắp vết thương TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT VIỆT THÀNH 26/19000002/PCBPL-BYT Công ty cổ phần Đất Việt Thành Còn hiệu lực
29/09/2021

2225 Băng gạc đắp vết thương TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT VIỆT THÀNH 26/19000002/PCBPL-BYT Công ty cổ phần Đất Việt Thành Đã thu hồi
29/09/2021

2226 Băng gạc điều trị vết thương bằng áp lực âm vi năng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ TOÀN PHÁT 0058/200000039/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
20/01/2022

2227 Băng gạc điều trị vết thương bằng áp lực âm vi năng TTBYT Loại A CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ PHÚC PHÚ CƯỜNG 01012022/KQPL-XNKPPC Còn hiệu lực
22/02/2022

2228 Băng gạc, băng cuộn TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 68/20 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HOÀNG GIANG SÀI GÒN Đã thu hồi
19/03/2020

2229 Băng ghim cắt nối thẳng nội soi các cỡ TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2019-131/170000052/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại Thiết bị Công nghệ Ngôi Sao Xanh Đã thu hồi
19/05/2020

2230 Băng ghim cắt nối thẳng nội soi các cỡ TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2019-131REV01/170000052/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại Thiết bị Công nghệ Ngôi Sao Xanh Đã thu hồi
20/05/2020

2231 Băng ghim cho dụng cụ khâu cắt cong TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) VN-LTR-RA-505-2017/170000003/PCBPL-BYT Công ty TNHH Johnson & Johnson (Việt Nam) Còn hiệu lực
20/06/2019

2232 Băng ghim cho dụng cụ khâu cắt cong TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) VN-LTR-RA-285-2021/190000023/PCBPL-BYT Công ty TNHH Johnson & Johnson (Việt Nam) Còn hiệu lực
31/08/2021

2233 Băng ghim cho dụng cụ khâu cắt nối thẳng cho mạch máu với khóa an toàn TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) VN-LTR-RA-728-2017/170000003/PCBPL-BYT Công ty TNHH Johnson & Johnson (Việt Nam) Còn hiệu lực
21/06/2019

2234 Băng ghim cho dụng cụ khâu cắt nối thẳng mổ mở TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) VN-LTR-RA-503-2017/170000003/PCBPL-BYT Công ty TNHH Johnson & Johnson (Việt Nam) Còn hiệu lực
20/06/2019

2235 Băng ghim cho dụng cụ khâu cắt nối thẳng mổ mở TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) VN-LTR-RA-120-2021/190000023/PCBPL-BYT Công ty TNHH Johnson & Johnson (Việt Nam) Còn hiệu lực
24/03/2021

2236 Băng ghim cho dụng cụ khâu cắt nối thẳng nội soi TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) VN-LTR-RA-347-2017/170000003/PCBPL-BYT Công ty TNHH Johnson & Johnson (Việt Nam) Còn hiệu lực
19/06/2019

2237 Băng ghim cho dụng cụ khâu cắt nối thẳng nội soi TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) VN-LTR-RA-348-2017/170000003/PCBPL-BYT Công ty TNHH Johnson & Johnson (Việt Nam) Còn hiệu lực
19/06/2019

2238 Băng ghim cho dụng cụ khâu cắt nối thẳng nội soi TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) VN-LTR-RA-278-2021/190000023/PCBPL-BYT Công ty TNHH Johnson & Johnson (Việt Nam) Còn hiệu lực
31/08/2021

2239 Băng ghim cho dụng cụ khâu cắt nối thẳng nội soi TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) VN-LTR-RA-279-2021/190000023/PCBPL-BYT Công ty TNHH Johnson & Johnson (Việt Nam) Còn hiệu lực
31/08/2021

2240 Băng ghim cho dụng cụ khâu cắt nối thẳng nội soi gập góc TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) VN-LTR-RA-331-2020/190000023/PCBPL-BYT Công ty TNHH Johnson & Johnson (Việt Nam) Còn hiệu lực
10/11/2020