STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
2261 Băng ghim khâu da TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGUYỄN QUANG 01/2023/NQ Còn hiệu lực
23/05/2023

2262 Băng ghim màu trắng cho Dụng cụ khâu cắt nối thẳng gập góc sử dụng pin dùng cho mạch máu với đầu dụng cụ cải tiến TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) VN-LTR-RA-377-2017/170000003/PCBPL-BYT Công ty TNHH Johnson & Johnson (Việt Nam) Còn hiệu lực
20/06/2019

2263 Băng ghim màu trắng cho Dụng cụ khâu cắt nối thẳng gập góc sử dụng pin dùng cho mạch máu với đầu dụng cụ cải tiến TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) VN-LTR-RA-276-2019/190000023/PCBPL-BYT Công ty TNHH Johnson & Johnson (Việt Nam) Còn hiệu lực
19/11/2019

2264 Băng ghim tri staple dùng cho dụng cụ cắt khâu nối thẳng nội soi TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC PHÚC 5492021-ĐP/180000023/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
20/01/2023

2265 Bảng giảm áp xung động TTBYT Loại B CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI MINH 12/2020 Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Hải Minh Còn hiệu lực
23/06/2021

2266 Băng giảm đau cơ TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 174CL17/7/17 PL-TTDV CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ GIAO THƯƠNG SBC Còn hiệu lực
07/10/2020

2267 Băng giảm đau cơ TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 174CL17/7/17 PL-TTDV CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ GIAO THƯƠNG SBC Đã thu hồi
02/10/2020

2268 Băng giữ dạng ống tg® tubular bandage TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 14/MED0220 CÔNG TY TNHH ĐẠT PHÚ LỢI Còn hiệu lực
18/03/2020

2269 Băng hấp thu dịch tối ưu Vliwasorb TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ORL 1258/170000077/PCBPL-BYT Công ty TNHH Đạt Phú Lợi Còn hiệu lực
05/03/2021

2270 Băng hỗ trợ cơ PLAID MUSCLE TAPE TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES YC002a/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH YOUNG CHEMICAL VINA Còn hiệu lực
25/09/2019

2271 Bảng hỗ trợ CPR TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 652/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
30/08/2022

2272 Băng hỗ trợ làm lành vết thương TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES YC004b/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH YOUNG CHEMICAL VINA Còn hiệu lực
25/09/2019

2273 Băng hỗ trợ làm lành vết thương TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES YC003e/170000073/ PCBPL-BYT (cty Young Chemical Vina) CÔNG TY TNHH YOUNG CHEMICAL VINA Còn hiệu lực
29/10/2020

2274 Băng hút dịch khử mùi tiệt khuẩn Vliwatikv Ag TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ORL 1258/170000077/PCBPL-BYT Công ty TNHH Đạt Phú Lợi Còn hiệu lực
05/03/2021

2275 Băng hút dịch khử mùi tiệt khuẩn Vliwatikv Ag TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ORL 1258/170000077/PCBPL-BYT Công ty TNHH Đạt Phú Lợi Còn hiệu lực
05/03/2021

2276 Băng Hydrocolloid TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 395/170000035/PCBPL-BYT VPĐD HCP Healthcare Asia Pte. Ltd. tại Hồ Chí Minh Còn hiệu lực
22/07/2020

2277 Băng hydrocolloid Suprasorb H TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ORL 1258/170000077/PCBPL-BYT Công ty TNHH Đạt Phú Lợi Còn hiệu lực
05/03/2021

2278 Băng hydrocolloid vô trùng TTBYT Loại A VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN HCP HEALTHCARE ASIA PTE. LTD. TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 67/2022/HCP-PL Còn hiệu lực
06/12/2022

2279 Băng hydrocolloid vô trùng siêu mỏng TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 337/20/170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
19/01/2022

2280 Băng hydrocolloid vô trùng siêu mỏng TTBYT Loại A VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN HCP HEALTHCARE ASIA PTE. LTD. TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 39/2022/HCP-PL Còn hiệu lực
05/12/2022