STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
2301 Băng keo cá nhân ACE BAND-S TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y TẾ PHÚ GIA 13/170000025/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH YOUNG CHEMICAL VINA Còn hiệu lực
02/07/2019

2302 BĂNG KEO CÁ NHÂN AN PHÚ TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ AN PHÚ 0029-APPL/ 170000091/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ AN PHÚ Còn hiệu lực
02/03/2021

2303 Băng keo cá nhân AQUA BAND TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y TẾ PHÚ GIA 13/170000025/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH YOUNG CHEMICAL VINA Còn hiệu lực
02/07/2019

2304 Băng keo cá nhân các loại TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH XUÂN VY 007-XV/2018/170000024/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VÀ VẬT TƯ Y TẾ BÌNH THUẬN Còn hiệu lực
17/08/2019

2305 Băng keo cá nhân dạng cuộn TRAUMA – SM BANDAGE TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3694-1S3/3/2021 PL-TTDV Công ty TNHH Young Chemical Vina Còn hiệu lực
03/11/2021

2306 Băng keo cá nhân FIX BAND TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y TẾ PHÚ GIA 13/170000025/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH YOUNG CHEMICAL VINA Còn hiệu lực
02/07/2019

2307 Băng keo cá nhân FRESH COOL PATCH TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y TẾ PHÚ GIA 166/170000025/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH YOUNG CHEMICAL VINA Còn hiệu lực
02/07/2019

2308 Băng keo cá nhân ICE GEL BAND TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y TẾ PHÚ GIA 166/170000025/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH YOUNG CHEMICAL VINA Còn hiệu lực
02/07/2019

2309 Băng keo cá nhân in hình KIDS BAND TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y TẾ PHÚ GIA 13/170000025/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH YOUNG CHEMICAL VINA Còn hiệu lực
02/07/2019

2310 Băng keo cá nhân không thấm nước AQUA BAND TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES YC003b/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH YOUNG CHEMICAL VINA Còn hiệu lực
25/09/2019

2311 Băng keo cá nhân loại vải ACE BAND-F TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y TẾ PHÚ GIA 13/170000025/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH YOUNG CHEMICAL VINA Còn hiệu lực
02/07/2019

2312 Băng keo cá nhân loại vải FABRIC BAND TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y TẾ PHÚ GIA 13/170000025/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH YOUNG CHEMICAL VINA Còn hiệu lực
02/07/2019

2313 Băng keo cá nhân loại vải NEO ACE BAND-F TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y TẾ PHÚ GIA 13/170000025/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH YOUNG CHEMICAL VINA Còn hiệu lực
02/07/2019

2314 BĂNG KEO CÁ NHÂN MILOPLAST TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MI LO PHA 03/2022/MILOPHA-TTBYT Còn hiệu lực
29/09/2022

2315 Băng keo cá nhân Tigerplast TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 240-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐỨC MINH LONG Còn hiệu lực
28/06/2019

2316 Băng keo cá nhân vải ACE BAND-F TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES YC003a/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH YOUNG CHEMICAL VINA Còn hiệu lực
25/09/2019

2317 Băng keo cá nhân vô trùng loại vải (Sterile Wound Plasters) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 161/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA Còn hiệu lực
11/03/2020

2318 Băng keo cá nhân YOUNG BAND TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y TẾ PHÚ GIA 13/170000025/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH YOUNG CHEMICAL VINA Còn hiệu lực
02/07/2019

2319 Băng keo chỉ thị cho tiệt khuẩn hơi nước TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2019328/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI – HỒ CHÍ MINH Còn hiệu lực
17/09/2021

2320 Băng keo chỉ thị hấp ướt TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯƠNG GIA 0108/DUONG GIA/BPL Còn hiệu lực
03/08/2022