STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
2321 Băng keo chỉ thị hóa học TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 3/2 82/CV-FT Còn hiệu lực
03/06/2022

2322 Băng keo chỉ thị nhiệt TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018415 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TỔNG HỢP HOÀNG LONG Còn hiệu lực
01/07/2019

2323 Băng keo chỉ thị nhiệt TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 179/170000164/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ Còn hiệu lực
10/07/2020

2324 Băng keo chỉ thị nhiệt TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1078/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HÙNG MẠNH Còn hiệu lực
21/07/2021

2325 Băng keo chỉ thị nhiệt TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 2356 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
26/09/2022

2326 Băng keo chỉ thị nhiệt TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DƯƠNG PHƯỚC ĐÔNG 190423/DPD/PL Còn hiệu lực
21/04/2023

2327 Băng keo chỉ thị nhiệt TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DƯƠNG PHƯỚC ĐÔNG 190423/DPD/PL Đã thu hồi
19/04/2023

2328 Băng keo chỉ thị nhiệt (Autoclave tape) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MTV NGÔI SAO Y TẾ 26320/PCBPL-BYT Đã thu hồi
19/04/2022

2329 Băng keo chỉ thị nhiệt dùng hấp tiệt trùng trong y tế TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ COLNEPH 0271 PL-COLNEPH/190000025/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ HKT Còn hiệu lực
08/05/2020

2330 Băng keo chỉ thị tiệt khuẩn TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TÂM ĐỊNH PL05/TAD-2023 Còn hiệu lực
10/01/2023

2331 Băng keo chỉ thị tiệt trùng bằng khí EO TTBYT Loại A CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH GAS VIỆT NAM 01.08/2022/GVN Còn hiệu lực
13/08/2022

2332 Băng keo chỉ thị tiệt trùng hơi nước TTBYT Loại A TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 02/1910/MERAT-2019 CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ THUẦN VIỆT Còn hiệu lực
28/10/2019

2333 Băng keo chỉ thị tiệt trùng hơi nước TTBYT Loại A TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 02/1910/MERAT-2019 CÔNG TY TNHH TQUỐC TẾ THUẦN VIỆT Đã thu hồi
21/10/2019

2334 Băng keo chỉ thị tiệt trùng phương pháp Steam/EO TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH GAS VIỆT NAM 01.09/2022/GVN Còn hiệu lực
03/10/2022

2335 Băng keo chỉ thị tiệt trùng Plasma TTBYT Loại A TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 02/1910/MERAT-2019 CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ THUẦN VIỆT Còn hiệu lực
28/10/2019

2336 Băng keo chỉ thị tiệt trùng Plasma TTBYT Loại A TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 02/1910/MERAT-2019 CÔNG TY TNHH TQUỐC TẾ THUẦN VIỆT Đã thu hồi
21/10/2019

2337 Băng keo có chỉ thị hấp ướt TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ AN LỢI 07/87-190000010/PCBA-HCM CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ AN LỢI Còn hiệu lực
08/07/2019

2338 Băng keo có chỉ thị hóa học TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2020509/170000164/PCBPL-BYT Công ty TNHH Sản Phẩm Khử Trùng Cao Cấp Việt Nam Còn hiệu lực
23/02/2021

2339 Băng keo có chỉ thị hóa học TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1132/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH SẢN PHẨM KHỬ TRÙNG CAO CẤP VIỆT NAM Còn hiệu lực
08/10/2021

2340 Băng keo có chỉ thị hóa học TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) VN-LTR-RA-612-2017/170000003/PCBPL-BYT Công ty TNHH Johnson & Johnson (Việt Nam) Đã thu hồi
01/07/2019