STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
2341 Băng keo có gạc vô trùng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐẶNG KHANG 01/VBPLADANG KHANG Còn hiệu lực
31/01/2023

2342 Băng keo có gạc vô trùng các cỡ TTBYT Loại B CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN Y TẾ BÌNH MINH 20/170000166/ PCBPL-BYT. CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN Y TẾ BÌNH MINH Còn hiệu lực
06/01/2021

2343 Băng keo có gạc vô trùng Curapor TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ORL 1258/170000077/PCBPL-BYT Công ty TNHH Đạt Phú Lợi Còn hiệu lực
05/03/2021

2344 Băng keo có gạc vô trùng trong suốt Curapor transparent TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ORL 1258/170000077/PCBPL-BYT Công ty TNHH Đạt Phú Lợi Còn hiệu lực
05/03/2021

2345 Băng keo cố định kim luồn TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1517/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
25/07/2022

2346 Băng keo cố định kim luồn TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐẶNG KHANG 01/VBPLADANG KHANG Còn hiệu lực
31/01/2023

2347 Băng keo cố định kim luồn WOUND-IV TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES YC003c/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH YOUNG CHEMICAL VINA Còn hiệu lực
25/09/2019

2348 băng keo cố định trong suốt TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D 70A/170000044/PCBPL-BYT Công ty TNHH Trang thiết bị y tê Tam Châu Còn hiệu lực
18/06/2019

2349 Băng keo cuộn TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐẶNG KHANG 01/VBPLADANG KHANG Còn hiệu lực
31/01/2023

2350 Băng keo cuộn TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH AMETHYST MEDICAL VIỆT NAM 012023/AME-PCBPL-BYT Còn hiệu lực
28/02/2023

2351 Băng keo cuộn AQUA ROLL TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y TẾ PHÚ GIA 13/170000025/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH YOUNG CHEMICAL VINA Còn hiệu lực
02/07/2019

2352 Băng keo cuộn bảo vệ, vải dệt màu da TTBYT Loại A VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN HCP HEALTHCARE ASIA PTE. LTD. TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 12/2022/HCP-PL Còn hiệu lực
30/11/2022

2353 băng keo cuộn co giãn TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D 70A/170000044/PCBPL-BYT Công ty TNHH Trang thiết bị y tê Tam Châu Còn hiệu lực
18/06/2019

2354 Băng keo cuộn co giãn TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 253/170000164/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA Còn hiệu lực
11/03/2020

2355 Băng keo cuộn co giãn TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2019491/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA Còn hiệu lực
12/03/2020

2356 Băng keo cuộn co giãn TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN ADK 37/170000149/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị y tế Bảo Châu Còn hiệu lực
19/05/2020

2357 Băng keo cuộn co giãn TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TAM CHÂU 03-2022/210000026/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
22/08/2022

2358 Băng keo cuộn co giãn TTBYT Loại A VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN HCP HEALTHCARE ASIA PTE. LTD. TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 08/2023/HCP-PL Còn hiệu lực
25/05/2023

2359 Băng keo cuộn co giãn FIX ROLL TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y TẾ PHÚ GIA 13/170000025/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH YOUNG CHEMICAL VINA Còn hiệu lực
02/07/2019

2360 Băng keo cuộn cố định không dệt TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT GIA 20.20/200000002/PLBPL-BYT Công Ty TNHH Vật tư Thiết bị y tế Thịnh Phát Còn hiệu lực
25/09/2020