STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
2401 Băng ép mạch quay TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20181302 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
27/10/2023

2402 Băng ép mạch quay TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ VÀ VẬT TƯ Y TẾ BÌNH TÂM 02/KQPL-BT/2023 Còn hiệu lực
16/11/2023

2403 Băng ép mạch đùi và mạch quay TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ COLNEPH 0593PL-COLNEPH/190000025/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ MINH VIỆT Còn hiệu lực
16/03/2021

2404 Băng ép mạch đùi và mạch quay TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ MINH VIỆT 062024/KQPL-MV Còn hiệu lực
04/03/2024

2405 Băng ép Polyfilm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ VÀ VẬT TƯ Y TẾ BÌNH TÂM 04PL-BT/200000033/PCBPL-BYT Công ty TNHH Trang Thiết Bị và Vật Tư Y Tế Bình Tâm Còn hiệu lực
14/12/2021

2406 Băng ép sức căng ngắn Elko-Rosidal® K TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 13/MED0220 CÔNG TY TNHH ĐẠT PHÚ LỢI Còn hiệu lực
18/03/2020

2407 Băng ép sức căng ngắn Rosidal® K TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 12/MED0220 CÔNG TY TNHH ĐẠT PHÚ LỢI Còn hiệu lực
18/03/2020

2408 Băng ép sức căng ngắn Rosidal® K TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 12/MED0220 CÔNG TY TNHH ĐẠT PHÚ LỢI Đã thu hồi
18/03/2020

2409 Băng ép Tên thương mại: Alpheta TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 758/170000074/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
31/10/2023

2410 Băng ép vết thương dùng trong sơ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 952/180000028/ PCBPL-BYT Trường Đại Học Duy Tân Còn hiệu lực
12/12/2019

2411 Băng Eurosuture TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 317-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Thương Mại Đức Minh Long Còn hiệu lực
28/06/2019

2412 Băng Film Có Gạc Vô Trùng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2000/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH LAVICHEM Còn hiệu lực
03/02/2021

2413 BĂNG FILM CÓ GẠC VÔ TRÙNG TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN LAVICHEM 281123/VB-LVC Còn hiệu lực
28/11/2023

2414 BĂNG FILM CÓ GẠC VÔ TRÙNG TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN LAVICHEM 200224/VB-LVC Còn hiệu lực
20/02/2024

2415 Băng foam keo dính TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 343/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ ĐẦU TƯ QUỐC TẾ AN PHÁT Còn hiệu lực
07/05/2021

2416 Băng Foam Kháng Khuẩn Có Viền TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC 1174/190000031/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
04/06/2022

2417 Băng foam y tế TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ ĐẦU TƯ QUỐC TẾ AN PHÁT 03/2022/PL-ANPHAT Còn hiệu lực
11/11/2022

2418 Băng gạc ABCcolla Collagen Matrix TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2215 PL-TTDV/ CÔNG TY TNHH CIREM MEDICAL Còn hiệu lực
10/12/2021

2419 Băng gạc alginate bạc dạng gel (paste) dùng cho vết thương sâu TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 77/170000047/PCBPL-BYT Công ty TNHH B. Braun Việt Nam Còn hiệu lực
08/05/2020

2420 Băng gạc Alginate bạc dạng paste dùng cho vết thương sâu TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 122/BB-RA-BPL Còn hiệu lực
07/09/2022