STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
2401 Băng keo cá nhân loại vải FABRIC BAND TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y TẾ PHÚ GIA 13/170000025/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH YOUNG CHEMICAL VINA Còn hiệu lực
02/07/2019

2402 Băng keo cá nhân loại vải NEO ACE BAND-F TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y TẾ PHÚ GIA 13/170000025/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH YOUNG CHEMICAL VINA Còn hiệu lực
02/07/2019

2403 BĂNG KEO CÁ NHÂN MILOPLAST TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MI LO PHA 03/2022/MILOPHA-TTBYT Còn hiệu lực
29/09/2022

2404 Băng keo cá nhân Tigerplast TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 240-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐỨC MINH LONG Còn hiệu lực
28/06/2019

2405 Băng keo cá nhân vải ACE BAND-F TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES YC003a/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH YOUNG CHEMICAL VINA Còn hiệu lực
25/09/2019

2406 Băng keo cá nhân vô trùng loại vải (Sterile Wound Plasters) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 161/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA Còn hiệu lực
11/03/2020

2407 Băng keo cá nhân YOUNG BAND TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y TẾ PHÚ GIA 13/170000025/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH YOUNG CHEMICAL VINA Còn hiệu lực
02/07/2019

2408 Băng keo chỉ thị cho tiệt khuẩn hơi nước TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2019328/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI – HỒ CHÍ MINH Còn hiệu lực
17/09/2021

2409 Băng keo chỉ thị hấp ướt TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯƠNG GIA 0108/DUONG GIA/BPL Còn hiệu lực
03/08/2022

2410 Băng keo chỉ thị hóa học TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 3/2 82/CV-FT Còn hiệu lực
03/06/2022

2411 Băng keo chỉ thị nhiệt TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018415 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TỔNG HỢP HOÀNG LONG Còn hiệu lực
01/07/2019

2412 Băng keo chỉ thị nhiệt TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 179/170000164/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ Còn hiệu lực
10/07/2020

2413 Băng keo chỉ thị nhiệt TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1078/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HÙNG MẠNH Còn hiệu lực
21/07/2021

2414 Băng keo chỉ thị nhiệt TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 2356 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
26/09/2022

2415 Băng keo chỉ thị nhiệt TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DƯƠNG PHƯỚC ĐÔNG 190423/DPD/PL Còn hiệu lực
21/04/2023

2416 Băng keo chỉ thị nhiệt TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DƯƠNG PHƯỚC ĐÔNG 190423/DPD/PL Đã thu hồi
19/04/2023

2417 Băng keo chỉ thị nhiệt (Autoclave tape) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MTV NGÔI SAO Y TẾ 26320/PCBPL-BYT Đã thu hồi
19/04/2022

2418 Băng keo chỉ thị nhiệt dùng hấp tiệt trùng trong y tế TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ COLNEPH 0271 PL-COLNEPH/190000025/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ HKT Còn hiệu lực
08/05/2020

2419 Băng keo chỉ thị tiệt khuẩn TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TÂM ĐỊNH PL05/TAD-2023 Còn hiệu lực
10/01/2023

2420 Băng keo chỉ thị tiệt trùng bằng khí EO TTBYT Loại A CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH GAS VIỆT NAM 01.08/2022/GVN Còn hiệu lực
13/08/2022