STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
2521 Băng keo lụa, băng dính y tế TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 338/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ ĐẦU TƯ QUỐC TẾ AN PHÁT Còn hiệu lực
07/05/2021

2522 Băng keo nhiệt TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 203/170000116/PCBPL-BYT....,. Công ty TNHH Trang Thiết bị Y tế Hoàng Kim Còn hiệu lực
02/10/2019

2523 Băng keo phủ bạc cố định kim luồn WOUND-IV SLIVER TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES YC004/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH YOUNG CHEMICAL VINA Còn hiệu lực
25/09/2019

2524 Băng keo thun co giãn TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2019364/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ Còn hiệu lực
31/10/2019

2525 Băng keo tiệt trùng TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ TDM 40 Còn hiệu lực
13/03/2023

2526 Băng keo tiệt trùng TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ TDM 40 Đã thu hồi
13/03/2023

2527 Băng keo trong y tế TRANSPORE TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 436 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH 3M VIỆT NAM Còn hiệu lực
05/11/2019

2528 Băng keo và thẻ chỉ thị tiệt trùng TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018452 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SHRIRO (VIỆT NAM) Còn hiệu lực
01/07/2019

2529 Băng keo vải FixoTape TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT NGỌC NGUYÊN Số: 1611/2022/PCBPL-NN Còn hiệu lực
22/11/2022

2530 Băng keo Vải không dệt TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2532/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI AN LÀNH Còn hiệu lực
15/12/2021

2531 Băng keo vải lụa TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MTV THIẾT BỊ Y TẾ ĐẠI VIỆT 08 /PL-TBYTĐV Còn hiệu lực
29/11/2023

2532 Băng keo vải lụa, Băng keo giấy, Băng keo có gạc, Băng keo cuộn co giãn, Băng cố định kim luồn TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MTV THIẾT BỊ Y TẾ ĐẠI VIỆT 09 PL-TBYTĐV Còn hiệu lực
05/12/2023

2533 Băng keo y tế TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES TBYS002-19/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y SINH Còn hiệu lực
21/06/2019

2534 Băng keo y tế TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT VIỆT THÀNH 92/1900000002/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
30/08/2023

2535 Băng keo y tế TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ HÀ NỘI 02-2023/VBPL/HNM Còn hiệu lực
29/11/2023

2536 Băng keo y tế (OP-Strip) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH XUÂN VY 0040-XV/2018/170000024/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
10/01/2023

2537 Băng keo y tế (Vchanselab) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỒNG LỢI 13/2019/180000013/PCBPL - BYT Công ty Cổ phần Ovi Vina Còn hiệu lực
08/07/2019

2538 Băng keo y tế giấy TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT VIỆT THÀNH 91/1900000002/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
30/08/2023

2539 Băng keo y tế Medipore™ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20200310 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TNHH 3M VIỆT NAM Còn hiệu lực
11/06/2021

2540 Băng keo y tế Micropore™ S TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20191616 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TNHH 3M VIỆT NAM Còn hiệu lực
27/02/2020