STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
2521 Băng ghim cho dụng cụ khâu cắt nối thẳng với khóa an toàn TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) VN-LTR-RA-732-2017/170000003/PCBPL-BYT Công ty TNHH Johnson & Johnson (Việt Nam) Còn hiệu lực
21/06/2019

2522 Băng ghim cho dụng cụ khâu thẳng TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) VN-LTR-RA-733-2017/170000003/PCBPL-BYT Công ty TNHH Johnson & Johnson (Việt Nam) Còn hiệu lực
21/06/2019

2523 Băng ghim cho dụng cụ khâu thẳng dùng cho mạch máu TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) VN-LTR-RA-563-2017/170000003/PCBPL-BYT Công ty TNHH Johnson & Johnson (Việt Nam) Còn hiệu lực
21/06/2019

2524 Băng ghim dùng cho dụng cụ cắt khâu nối thẳng dùng trong mổ mở. TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN HEMOTEK 5492021-ĐP/180000023/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
20/01/2023

2525 Băng ghim dùng cho dụng cụ cắt khâu nối thẳng nội soi TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN HEMOTEK 5492021-ĐP/180000023/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
20/01/2023

2526 Băng ghim dùng cho dụng cụ cắt khâu nối tự động thẳng dùng trong mổ mở. TTBYT Loại B CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN Y TẾ BÌNH MINH 21/170000166/ PCBPL-BYT CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN Y TẾ BÌNH MINH Còn hiệu lực
25/09/2020

2527 Băng ghim dùng cho dụng cụ cắt khâu nối tự động thẳng dùng trong mổ mở. TTBYT Loại B CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN Y TẾ BÌNH MINH 07/170000166/ PCBPL-BYT CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN Y TẾ BÌNH MINH Còn hiệu lực
14/01/2021

2528 Băng ghim dùng cho dụng cụ ghim bấm khâu nối ống tiêu hóa dùng trong mổ mở. TTBYT Loại B CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN Y TẾ BÌNH MINH 21/170000166/ PCBPL-BYT CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN Y TẾ BÌNH MINH Còn hiệu lực
25/09/2020

2529 Băng ghim dùng cho dụng cụ ghim bấm khâu nối ống tiêu hóa dùng trong mổ mở. TTBYT Loại B CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN Y TẾ BÌNH MINH 07/170000166/ PCBPL-BYT CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN Y TẾ BÌNH MINH Còn hiệu lực
14/01/2021

2530 Băng ghim dùng cho tiêu hóa TTBYT Loại B CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THIẾT BỊ Y TẾ ADC 003/2023-CT/ADC-PL Còn hiệu lực
07/03/2023

2531 Băng ghim dùng cho tiêu hóa TTBYT Loại B CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THIẾT BỊ Y TẾ ADC 010/2023-CT/ADC-PL Còn hiệu lực
08/09/2023

2532 Băng ghim gập góc dùng cho dụng cụ khâu cắt nối thẳng nội soi TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN HEMOTEK 5492021-ĐP/180000023/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
20/01/2023

2533 Băng ghim khâu da TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGUYỄN QUANG 01/2023/NQ Còn hiệu lực
23/05/2023

2534 Băng ghim màu trắng cho Dụng cụ khâu cắt nối thẳng gập góc sử dụng pin dùng cho mạch máu với đầu dụng cụ cải tiến TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) VN-LTR-RA-377-2017/170000003/PCBPL-BYT Công ty TNHH Johnson & Johnson (Việt Nam) Còn hiệu lực
20/06/2019

2535 Băng ghim màu trắng cho Dụng cụ khâu cắt nối thẳng gập góc sử dụng pin dùng cho mạch máu với đầu dụng cụ cải tiến TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) VN-LTR-RA-276-2019/190000023/PCBPL-BYT Công ty TNHH Johnson & Johnson (Việt Nam) Còn hiệu lực
19/11/2019

2536 Băng ghim tri staple dùng cho dụng cụ cắt khâu nối thẳng nội soi TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN HEMOTEK 5492021-ĐP/180000023/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
20/01/2023

2537 Bảng giảm áp xung động TTBYT Loại B CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI MINH 12/2020 Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Hải Minh Còn hiệu lực
23/06/2021

2538 Băng giảm đau cơ TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 174CL17/7/17 PL-TTDV CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ GIAO THƯƠNG SBC Còn hiệu lực
07/10/2020

2539 Băng giảm đau cơ TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 174CL17/7/17 PL-TTDV CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ GIAO THƯƠNG SBC Đã thu hồi
02/10/2020

2540 Băng giữ dạng ống tg® tubular bandage TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 14/MED0220 CÔNG TY TNHH ĐẠT PHÚ LỢI Còn hiệu lực
18/03/2020