STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
2561 Băng lưới dùng trong phẫu thuật niệu, ngoại khoa TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018799 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ÁNH SÁNG XANH Còn hiệu lực
01/12/2019

2562 Băng lưới dùng trong phẫu thuật niệu, ngoại khoa TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018800 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ÁNH SÁNG XANH Còn hiệu lực
01/12/2019

2563 Băng lưới dùng trong phẫu thuật niệu, ngoại khoa TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018842 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ÁNH SÁNG XANH Còn hiệu lực
20/12/2019

2564 Băng lưới Elastic TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH XUÂN VY 457-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương Mại Đức Minh Long Còn hiệu lực
20/08/2019

2565 Băng mắt TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 3168 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG PHÁT Còn hiệu lực
10/07/2019

2566 Băng mắt TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 052-EIMI/2019/170000141/PCBPL-BYT Công Ty Cổ Phần Hasukito Còn hiệu lực
13/08/2019

2567 Băng mắt TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 259/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG PHÁT Còn hiệu lực
29/05/2020

2568 Băng mật ong y tế, vô trùng TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 68/20 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HOÀNG GIANG SÀI GÒN Đã thu hồi
19/03/2020

2569 Băng mắt Tên thương mại: Alpheta TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 758/170000074/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
31/10/2023

2570 Băng nén một lớp giúp điều chỉnh lực nén TTBYT Loại A VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN HCP HEALTHCARE ASIA PTE. LTD. TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 13/2023/HCP-PL Còn hiệu lực
17/05/2023

2571 Băng nẹp Surviveware TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 460.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH HIKATA Còn hiệu lực
17/09/2021

2572 Băng ống cố định TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20190429.1 - ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ - DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH Còn hiệu lực
24/09/2019

2573 Băng phẫu thuật PE trong suốt Tên thương mại: Alpheta TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 758/170000074/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
31/10/2023

2574 Băng phẫu thuật với lỗ siêu nhỏ. Tên thương mại: Alpheta TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 758/170000074/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
31/10/2023

2575 Băng phim dính y tế TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DIÊN NIÊN 16.PL/2023/DIENNIEN Còn hiệu lực
20/06/2023

2576 Băng phim dính y tế trong suốt TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH 3M VIỆT NAM 3M- PL-015-2021 Công ty TNHH 3M Việt Nam Còn hiệu lực
01/07/2021

2577 Băng phim dính y tế trong suốt TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH 3M VIỆT NAM 3M- PL-016-2021 Công ty TNHH 3M Việt Nam Còn hiệu lực
02/07/2021

2578 Băng phim dính y tế trong suốt TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH 3M VIỆT NAM 3M-PL-005-2022 Còn hiệu lực
15/04/2022

2579 Băng phim dính y tế trong suốt TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH 3M VIỆT NAM 3M-RA/2023-54 Còn hiệu lực
18/07/2023

2580 Băng phim dính y tế trong suốt có gạc vô trùng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20191474 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TNHH 3M VIỆT NAM Còn hiệu lực
27/02/2020