STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
2561 BĂNG KEO CÁ NHÂN TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ AN PHÚ 0076-APPL/ 170000091/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ AN PHÚ Còn hiệu lực
22/11/2019

2562 Băng keo cá nhân TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 037-EIMI/2020/200000001/PCBPL-BYT Công ty TNHH thương mại Đức Minh Long Còn hiệu lực
16/03/2020

2563 Băng keo cá nhân TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM 23-2020/170000007/PCBPL-BYT Công ty TNHH Beiersdorf Việt Nam Còn hiệu lực
22/05/2020

2564 Băng keo cá nhân TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM 52-2020/170000007/PCBPL-BYT Công ty TNHH Beiersdorf Việt Nam Còn hiệu lực
09/07/2020

2565 Băng keo cá nhân TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM 55-2020/170000007/PCBPL-BYT Công ty TNHH Beiersdorf Việt Nam Còn hiệu lực
25/08/2020

2566 Băng keo cá nhân TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1404/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ARLO VIỆT NAM Còn hiệu lực
12/10/2020

2567 Băng keo cá nhân TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TAM CHÂU 03-2022/210000026/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
22/08/2022

2568 BĂNG KEO CÁ NHÂN TTBYT Loại A CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM PATAYA (VIỆT NAM) 01/2022/PATAYA-TTBYT Còn hiệu lực
16/12/2022

2569 Băng keo cá nhân TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐẶNG KHANG 01/VBPLADANG KHANG Còn hiệu lực
31/01/2023

2570 Băng keo cá nhân TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH AMETHYST MEDICAL VIỆT NAM 052023/AN-PCBPL-BYT Còn hiệu lực
26/05/2023

2571 Băng keo cá nhân TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DIÊN NIÊN 12.PL/2023/DIENNIEN Còn hiệu lực
20/06/2023

2572 Băng keo cá nhân TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN HEMOTEK 754-ĐP/180000023/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
25/08/2023

2573 Băng keo cá nhân TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DIÊN NIÊN 22.PL/2023/DIENNIEN Còn hiệu lực
26/09/2023

2574 Băng keo cá nhân TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ HÀ NỘI 01-2023/VBPL/HNM Còn hiệu lực
24/11/2023

2575 Băng keo cá nhân ACE BAND TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y TẾ PHÚ GIA 13/170000025/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH YOUNG CHEMICAL VINA Còn hiệu lực
02/07/2019

2576 Băng keo cá nhân cầm máu ADFLEX-SI INJECTION TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES YC002c/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH YOUNG CHEMICAL VINA Còn hiệu lực
25/09/2019

2577 Băng keo cá nhân KIDS AQUA FRESH BAND TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y TẾ PHÚ GIA 166/170000025/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH YOUNG CHEMICAL VINA Còn hiệu lực
02/07/2019

2578 Băng keo cá nhân (Blue strips) TTBYT Loại A TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 01/0411/MERAT-2019 CÔNG TY TNHH ĐỒ HỘP VIỆT CƯỜNG Còn hiệu lực
04/11/2019

2579 Băng keo cá nhân ACE BAND-S TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y TẾ PHÚ GIA 13/170000025/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH YOUNG CHEMICAL VINA Còn hiệu lực
02/07/2019

2580 Băng keo cá nhân ACE BAND-S TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH YOUNG CHEMICAL VINA 240325-YCV Còn hiệu lực
26/03/2024